Päämainos

Tutkimus: Hankinta kaipaa yrittäjähenkisyyttä

13.11.2017
Teksti Heli Satuli

Hankinnan ammattilaisten tulisi toimia yrittäjähenkisemmin toimittajasuhteiden hallinnassa. Näin todetaan tuoreessa Global SRM Research -raportissa

Yhdeksäs SRM-raportti keräsi tietoja yli 370 kansainväliseltä yritykseltä. Raportti ryhmittelee yritykset "johtajiin"(yritykset, joilla on käytössä kehittyneitä SRM-ohjelmia), "seuraajiin" (kehittyvät oikeaan suuntaan) ja "muihin" (yritykset, joilla ei ole selkeää strategiaa ja johdonmukaista lähestymistapaa toimittajasuhteiden hoidossa).  

Tutkimuksen mukaan 89 prosentilla johtavista yrityksistä on käytössään kattava toimittajasuhdeohjelma, joka on suoraan yhteydessä organisaation strategisiin tavoitteisiin. Lähes puolet "muut" -kategorian yrityksistä eivät sen sijaan tunne toimittajasuhteiden hallinnan taloudellisia etuja. 

Hankinnan ammattilaisilla on edelleen vaikeuksia arvon mittaamisessa. Hankinta kaipaa lisää yrittäjähenkistä ajattelua lisäarvon saavuttamiseksi. Keskeistä yrittäjähenkisessä ajattelussa on yhteistyö ja innovointi.

Arvon luominen ei raportin mukaan tarkoita enää pelkkiä säästöjä. Riskien välttäminen, innovaatioiden hyödyntäminen ja nopeus ovat vähintään yhtä tärkeitä arvonluojia. Hankinnan on mietittävä, miten se voi auttaa yritystä tekemään järkeviä liiketoimintapäätöksiä, ei vain halpoja kauppoja.  

Tutkimuksen mukaan kustannusten alentaminen ja välttäminen ovat toimittajasuhteiden hallinnan tärkeimmät tavoitteet. Riskienhallinta ja kilpailuedun saaminen seuraavaksi tärkeimmät. Lähes 70 prosenttia raportissa haastatelluista yrityksistä totesi, että suunniteltu toimittajasuhteiden hallinta on parantanut yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa merkittävästi.

JAA