Päämainos

UPM Energy investoi ultrakondensaattoriin

Kuhmon Ontojoen kahden voimalaitoksen ultrakondensaattorit kasvattavat säätövoimaa.

24.09.2021
Teksti Esko Lukkari

UPM Energy investoi ultrakondensaattoriin vesivoimalaitoksillaan Kuhmon Ontojoella. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ultrakondensaattori otetaan käyttöön vesivoimajärjestelmässä.

Rakentaminen alkaa syksyn 2021 aikana, ja ultrakondensaattori on tarkoitus kytkeä Katerman ja Kallioisen voimalaitoksiin vuoden 2022 toisella neljänneksellä.

UPM tiedotti hankkeesta 13.9.

Investointi lisää UPM Energyn kykyä tuottaa entistä enemmän ja nopeammin säätövoimaa vesivoimaloistaan. Täyden teollisen mittakaavan hanke pilotoi innovatiivista teknologiaa, jolla voidaan vastata sähkömarkkinoiden muutostarpeisiin. Se mahdollistaa uusiutuvan energian osuuden lisääminen sähköverkossa.

Sään mukana vaihtelevan energiatuotannon, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, nopeasti lisääntyvä tarjonta on myös lisännyt haasteita pohjoismaisen sähköverkon vakaana pitämisessä. Uusiutuvan energian määrän kasvaessa tarvitaan entistä enemmän säätövoimaa, jolla tarvittaessa voidaan nopeasti tasapainottaa verkkoa.

Ultrakondensaattori ensimmäistä kertaa 

UPM Energy on iso vesivoiman ja säätövoiman tuottaja. Nyt yhtiö pilotoi ensimmäisenä energiayhtiönä energian varastointia ultrakondensaattorilla kahden vesivoimalan järjestelmässä. Voimalat ovat Ontojoella toimivat Kallioinen ja Katerma. Järjestelmää ohjaa yhteinen optimointi- ja kontrolliyksikkö, joka hyödyntää nykyaikaisia digitaalisia toimintoja ja automatiikkaa.

“Vesivoimatuotannossa ultrakondensaattori pystyy reagoimaan millisekunneissa ja tarvittaessa tuottamaan energiaa päivienkin ajan. Siinä on potentiaalia uuden tyyppiseksi työkaluksi reservimarkkinoille”, sanoo tiedotteessa kehityspäällikkö Juha Haromo UPM Energyltä.

Ultrakondensaattorit ovat sähköstaattisia laitteita, joista saadaan nopeasti purettua suuri määrä energiaa ja jotka pystyvät reagoimaan millisekunneissa ilman merkittävää varauskyvyn menettämistä. Toisin kuin akkujen, ultrakondensaattorien valmistukseen tarvittavat materiaalit ovat yleisesti saatavilla. Ultrakondensaattorit ovat suhteellisen huoltovapaita, ja niiden käyttöikä on merkittävästi pidempi kuin akkujen.

Tasainen tuotannonohjaus

Ultrakondensaattorilla ei ole vaikutusta patoturvallisuuteen, vesistön käyttöön tai vesiympäristöön. Ultrakondensaattorin lisääminen vesivoimalaitokseen vähentää laitoksen hyvin nopeaa ohjaustarvetta ja mahdollistaa tasaisen tuotannonohjauksen.

UPM Energy kehittää uusia ratkaisuja päästöttömään energiantuotantoon ja sähkömarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin. Yhtiö tarjoaa myös digitaalista Beyond Spot -energianhallintapalvelua teollisille ja energiayrityksille, jotka haluavat optimoida energiaprosessinsa ja hyötyä markkinahintojen vaihtelusta. Tulevaisuuden energiamarkkinat vaativat älykkäitä ratkaisuja ja investointeja järjestelmän joustavuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.


 

AVAINSANAT

UPM

JAA