Päämainos
Suomeen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala.
23.06. 06:15

Suomeen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala.

Varustamot ry pettyi EU:n talvimerenkulkupäätökseen

”Lyhytaikainen poikkeus on riittämätön kompensoimaan talviolosuhteiden aiheuttamaa kilpailuhaittaa.”

23.06.2022
Teksti Esko Lukkari

Suomeen Varustamot ry on tyytymätön EU:n Fit for 55-ilmastopaketin Suomen koskeviin osiin, vaikka suomalaiset korostivat järjestön mukaan koko valmistelun ajan tarvetta huomioida talvimerenkulun mukanaan tuomat vaatimukset.

Toimitusjohtaja Tiina Tuurnala ja liiton puheejohtaja ESL Shippingin toimitusjohtaja Mikko Koskinen sanovat Helsingin Sanomien mielipidesivun kirjoituksessaan 22.6., että EU kuuli suomalaisten viestin asiasta, mutta ei täysin ymmärtänyt sitä.

Poikkeus kestäisi vuoden 2029 loppuun

Kirjoittajien mielestä Suomen vaatima poikkeus talvisin jäävahvisteisten alusten jäissä kulun aiheuttama korkeampi polttoainekulutus oltaisiin huomioimassa vuoden 2029 loppuun saakka. Näin lyhytaikainen poikkeus ei kirjoittajien mukaan ole kuitenkaan ratkaisu, jolla tasoitettaisiin Suomen pohjoisesta sijainnista ja talviolosuhteista johtuvaa takamatkaa.

”Tarve jääluokitetuille aluksille ja viranomaisten asettamat jäänmurtaja-avustusta koskevat vaatimukset säilyvät voimassa vielä vuoden 2029 jälkeenkin”, toteavat Tuurnala ja Koskinen.

Kirjoittajiebn mukaan LVM on arvioinut, että EU:n Fit for 55-ilmastopaketista voi koitua Suomen meriliikenteelle tulevina vuosikymmeniä jopa yli miljardin euron vuotuinen lasku. Siksi lyhytaikainen poikkeus on täysin riittämätön kompensoimaan talviolosuhteiden aiheuttaman kilpailuhaitan Suoimen ulkomaankaupalle.

JAA