Päämainos
VR hakee logistiikkaansa kasvua uusilta toimialoilta
28.11. 10:24

VR hakee logistiikkaansa kasvua uusilta toimialoilta

Vihreän siirtymän investoinnit sekä yhdistetyt kuljetuksen olisivat kasvun välineinä.

28.11.2023
Teksti Esko Lukkari

VR Transpoint aikoo panostaa kolmeen keskeiseen kasvualueeseen. Ne tukevat samalla myös vihreää siirtymää: teollisuuden investointeihin, vihreän siirtymän investointeihin sekä yhdistettyihin kuljetuksiin.

Yhtiön visionamme on luoda laaja intermodaaliverkosto useampien kaupunkien välille. Ensimmäinen tällainen väli olisi Oulu-Helsinki.

VR Transpointin tulos on laahannut pahasti parin viime vuoden aikana. Venäjän liikenteen loppuminen ja esimerkiksi metsäteollisuuden vaikeudet ovat iskeneet kipeästi rautatiekuljetuksiin.

VR Transpoint tiedotti aikeistaan 22.11.

Tulevaisuuden tehdasinvestoinnit Suomessa vaativat tiedotteen mukaan kestäviä kuljetusratkaisuja, ja päästötön rautatieliikenne kuljetusmuotona on keskeinen osa vihreää siirtymää. Metsäyhtiöt ovat viime vuosina tehneet merkittäviä sijoituksia uusiin tuotantolaitoksiin ja kapasiteetin laajentamiseen Suomessa.

Metsäteollisuus kiinnostaa

"Autamme asiakkaitamme löytämään optimaaliset kuljetusratkaisut heidän investointipäätöstensä tueksi. Uusia tehtaita suunniteltaessa on jo alkuvaiheessa huomioitava rautatieinfrastruktuurin nykytila ja tarvittavat investoinnit. Yhdistämällä voimat jo varhaisessa vaiheessa, on paremmat mahdollisuudet kehittää tehokkaimmat kuljetuskonseptit, jotka vahvistavat myös asiakkaidemme kilpailukykyä", VR Transpointin johtaja Eljas Koistinen sanoo tiedotteessa..

VR Transpointin kasvuhakuisuutta tukee myös ajankohtainen trendi: vihreään siirtymään liittyvät uuden teollisuuden alat, kuten biometanolilaitokset, vetyteollisuus ja hiilineutraalin teräksen valmistus.

"Tuotteen sertifiointi ympäristöystävälliseksi edellyttää, että myös sen kuljetusketju on riittävän vihreä. Tässä rautateiden päästötön kuljetusketju on ratkaisevassa roolissa", hän sanoo.

Rahtia raiteille yhdistetyillä kuljetuksilla

VR Transpoint luo yhteistyöhön pohjautuvaa palvelukonseptia yhdistettyihin kuljetuksiin. Yhdistetyillä kuljetuksilla tarkoitetaan yhdistelmäajoneuvojen, vetoautojen tai perävaunun kuljettamista junalla. Alkuvaiheessa infra ja kalusto mahdollistavat konttien ja trailereiden kuljettamisen junalla.

"Olemme kartoittaneet mahdollisuuksia yhdistettyjen kuljetusten käynnistämiselle eri toimijoiden kanssa – ja kiinnostusta aiheeseen tuntuu löytyvän. Riittävä pohjavolyymi mahdollistaisi palvelun käynnistämisen jo ensi vuoden aikana. Kysynnän lisääntyessä kapasiteettia voidaan kasvattaa asiakastarpeen mukaan".

Yhdistettyjen kuljetusten liikennöintiä suunnitellaan aluksi Vuosaaren satamasta Ouluun. Potentiaalisia asiakkaita olisivat esimerkiksi kuljetusliikkeet, kaupan keskusliikkeet tai laivayhtiöt. Palvelu mahdollistaisi rautatiekuljetukset myös toimijoille, joilla siihen ei aiemmin ole ollut mahdollisuutta.

"Yhdistetyt kuljetukset ovat yksi ratkaisu ympäristöystävällisen raideliikenteen kilpailukyvyn ja liikennemuoto-osuuden kasvattamiseksi Suomessa. Visionamme on luoda laaja intermodaaliverkosto useampien kaupunkien välille ja pidemmällä tähtäyksellä jopa löytää ratkaisuja, joilla suomalaiset tuotteet pääsisivät junalla keskiseen Eurooppaan", Koistinen visioi.

JAA