Päämainos
VR tavoittelee 15 prosentin päästövähennystä
28.03. 09:56

VR tavoittelee 15 prosentin päästövähennystä

Vähennys tehtäisiin vuoden 2019 päästövähennysten tasosta vuoden 2025 tasoon.

28.03.2024
Teksti Esko Lukkari kuvat VR / Rami Salle

VR:n tavoittelee päästöjen vähentämistä ja energiankulutuksen pienentämistä 15 prosentilla suoritetta kohden vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025 mennessä. VR julkaisi tavoitteensa vuoden 2023 vastuullisuusraportissaan.

Vuonna 2023 yhtiön kokonaispäästöt vähenivät 11 prosenttia, vaikka liiketoiminta kasvoi. Hyvään kehitykseen vaikuttivat erityisesti kaukoliikenteen matkustajamäärien kasvu ja liikenteen energiatehokkuuden parantaminen.

VR tiedotti asiasta 20.3.

Vuonna 2023 VR:n hiilikädenjälki eli positiivinen ilmastovaikutus oli noin 460 000 tCO2e, mikä vastaa noin 45 000 suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. 

Matkustustavalla on suuri merkitys

”Matkustustavoillamme on suuri vaikutus liikenteen päästöjen vähentämisessä - rautatieliikenteen päästöt ovat vain 1 prosenttia kaikista liikenteen päästöistä Suomessa. Olen todella iloinen, että vuonna 2023 matkustajamäärät kaukoliikenteessä kasvoivat ja ylittivät jo ennen pandemiaa saavutetun tason. Tämä kertoo siitä, että yhä useampi suomalainen valitsi ympäristöystävällisen junamatkustuksen sekä työmatkalle että vapaa-ajan matkustamiseen”, sanoo tiedotteessa VR:n viestinnästä, vastuullisuudesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava Kia Haring.

Sähköjunaliikenteen energiankäyttö pieneni noin 8 prosenttia verrattuna edellisvuoteen, mikä vastaa noin 7 000 rivitaloasunnon vuosikulutusta. Hyvään tulokseen vaikutti merkittävästi monivuotinen energiatehokkuusohjelma, jossa vuonna 2023 keskiössä oli mm. veturinkuljettajien ennakoiva ajotapa. Tällä tarkoitetaan sitä, että kuljettaja esimerkiksi minimoi jarruttamisen tarpeen, antaa junan rullata ja ajaa matalammalla ajonopeudella. Vuoden aikana yhtiö investoi myös energiatehokkaampaan kalustoon hankkimalla uusia vetureita ja sähköbusseja.

Materiaalitehokkuudessa VR:n tavoite on nostaa kierrätysaste 80 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2023 kierrätysaste Suomen toiminnoissa oli 69 prosenttia. Suurin materiaalitehokkuuteen vaikuttava tekijä on kunnossapidossa syntyvän jätteen kierrätys. Tavoitteena on lisätä myös matkustajilta tulevan jätteen kierrätystä ja selvittää sen lajittelu- ja kierrätysmahdollisuuksia sekä junissa että varikoilla. Ravintolavaunuista tulevan biojätteen kierrätys toimii jo joissakin junatyypeissä.

Vuoden 2023 lopulla VR sitoutui tieteeseen perustuvaan ilmastoaloitteeseen (Science Based Targets initiative – SBTi). Yhtiö asettaa vuoden 2024 aikana sekä lyhyen aikavälin absoluuttisen päästövähennystavoitteen, että pitkän aikavälin nettonollatavoitteen ja raportoi tulevaisuudessa niiden edistymisestä osana vastuullisuusraporttiaan.

Turvallisuudessa ennätystulokset

Turvallisuus on keskeinen vastuullisuuden osa-alueemme. Sekä työturvallisuuden että rautatieturvallisuuden osalta vuosi 2023 oli kaikkien aikojen paras. Sekä tapaturmien kokonaismäärä että tapaturmataajuus, eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden, laskivat edellisvuodesta. Yhtiön työntekijät osallistuvat aktiivisesti turvallisuuden kehittämiseen, ja henkilöstön tekemien turvallisuushavaintojen määrä kasvoikin vuonna 2023 merkittävästi.

Vuosi 2024 tuo mukanaan uudet EU:n kestävyysdirektiivin mukaiset raportointivaatimukset, jotka tulevat vaikuttamaan myös VR:n vastuullisuusraportointiin. Työ uuden vastuullisuusohjelman ja direktiivin mukaiseen raportointiin valmistautumiseksi on hyvässä vauhdissa, ja vuoden 2023 vastuullisuusraportti mukailee rakenteeltaan jo uusia vaatimuksia. Myös avoimuusrekisterin mukaiset vaikuttamistoimet on jo tuotu osaksi nyt julkaistua vastuullisuusraporttia.

JAA