Päämainos
VR:n tavaraliikenteen alamäki johtaa sopeuttamistoimiin
22.11. 09:25

VR:n tavaraliikenteen alamäki johtaa sopeuttamistoimiin

Teollisuuden ja etenkin metsäteollisuuden heikentyneet näkymät ovat lomautusten syynä.

22.11.2023
Teksti Esko Lukkari

VR-Yhtymä on aloittanut muutosneuvottelut, koska teollisuuden heikentynyt suhdanne vaikuttaa edelleen negatiivisesti VR:n tavaraliikenteen logistiikan kysyntään ja näkymiin.

Muutosneuvotteluiden piirissä ovat VR-Yhtymä Oyj:n logistiikkaliiketoimintayksikön ratapihatyönohjauksen henkilöstö, ratapihatyöntekijät sekä nykyisen junaliikennöinnin veturinkuljettajat, yhteensä noin 1 560 henkilöä.

Mahdollisilla sopeuttamistoimilla tarkoitetaan tilapäisiä lomautuksia ratapihatyöntekijöille sekä veturinkuljettajille. Ne voivat vaihdella toiminnoittain, alueittain tai paikkakunnittain asiakaskysynnän mukaisesti.

Ratapihoilla myös irtisanomisia

VR kertoo 15.11. jakamassaan tiedotteessa ennakoivansa, että ratapihatyönohjauksen työmäärä vähenee pysyvästi, mikä voi johtaa irtisanomisiin. Alustava arvio vähennystarpeesta on enintään yhdeksän henkilöä. Toimihenkilöt eivät ole muutosneuvotteluiden piirissä.

Ratapiha- ja kuljettajatyötä koskevat tilapäiset lomautukset pyritään pitämään mahdollisimman lyhytaikaisina. Lomautustarvetta on mahdollista vähentää muilla järjestelyllä, esimerkiksi erilaisilla vapaaehtoisilla vapailla ja lomajärjestelyillä. Mahdolliset lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää.

Mahdolliset sopeuttamistoimenpiteet on suunniteltu toteutettavan vuoden 2024 alusta lähtien.

JAA