Päämainos
VTT käynnistää kolme kestävän kasvun hanketta
30.05. 08:19

VTT käynnistää kolme kestävän kasvun hanketta

Hankkeita ovat sähkön varastointi, teollisuuden energiatehokkuus ja vetytalouden ratkaisut.

30.05.2024
Teksti Esko Lukkari

VTT käynnistää EU:n rahoituksella Suomen kestävää kasvua tukevat tutkimuskokonaisuudet ja postdoc-ohjelman sekä investoi puhtaan energian infrastruktuuriin.

EU pyrkii katkaisemaan riippuvuuden Venäjän fossiilisista polttoaineista ja nopeuttamaan siirtymää puhtaaseen energiaan. EU on käynnistänyt REPowerEU-suunnitelman, joka on osa elpymis- ja palautumistukivälinettä (RRF). 

Paraikaa VTT:llä käynnistyvät kolme strategista tutkimuskokonaisuutta ja postdoc-ohjelma ovat osa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman REPowerEU:n toteutusta.

VTT tiedotti hankkeista 27.5.

Kolme erillistä hanketta

VTT:n tutkimuskokonaisuuksista yksi keskittyy sähkön varastointiin ja puhtaan energian tuotannon vauhdittamiseen, toinen teollisuuden energiatehokkuuden parantamiseen ja kolmas uusiutuvan vetytalouden ratkaisuihin. Puhtaan energian ratkaisujen kehittämiseen on myönnetty VTT:lle 22,8 miljoonan euroa.

”Nyt käynnistyvien 17,8 miljoonan euron tutkimushankkeiden kautta paitsi tähdätään merkittäviin päästövähennyksiin ja energiatehokkuuden parannuksiin, luodaan myös mahdollisuuksia uudenlaiseen liiketoimintaan. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja sekä kotimaiseen käyttöön että vientiin”, sanoo tiedotteessa VTT:n Hiilineutraalit ratkaisut -liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Manninen.

”Esimerkiksi hiilidioksidin talteenotto ja teollinen uudelleenkäyttö kytkeytyvät vetytalouteen, joka kytkeytyy energian varastointiin. Hiilen pariksi tarvitaan vetyä, kun valmistetaan vaikkapa uusiutuvan muovin raaka-aineita tai polttoaineita. Vety taas voidaan tuottaa päästöttömästi uusiutuvalla energialla”, sanoo VTT:n liiketoimintajohtaja Tua Huomo Tulevaisuuden tuotteet ja materiaalit liiketoiminta-alueelta.

Postdoc-ohjelmaan huippuosaajia 

Nyt VTT:n tavoitteena on kasvattaa asiantuntemusta ja kehittää ratkaisuja, joilla voidaan poistaa vihreään siirtymään liittyviä pullonkauloja, kuten sähkönvarastoinnin kapasiteetin riittävyyttä, kriittisten materiaalien saatavuutta ja vedyn käytön turvallisuushaasteita. Tämä vaatii myös uutta osaamista, minkä vuoksi tutkimuskokonaisuuteen kuuluu laaja postdoc-ohjelma. Sen kautta VTT:lle palkataan huippuosaajia sekä Suomesta että ulkomailta. Siihen on varattu 3,4 miljoonaa euroa.

”REPowerEU-rahoituksella pääsemme syventämään energia-alan huippututkimusta ja kehittämään ratkaisuja, jotka vauhdittavat Suomessa puhtaan energian keskeisten teknologioiden kaupallista käyttöönottoa. Postdoc-ohjelmallamme pystymme myös houkuttelemaan joukon ulkomaalaisia huippututkijoita Suomeen”, Manninen kertoo.

VTT investoi puhtaan energian pilotti-infrastruktuuriin ja rakentaa Bioruukin yhteyteen sopivia prosessikehitystiloja sekä tutkimus- ja tuotekehityspalveluja. REPowerEU-kokonaisuudesta pilotointi-infrastruktuuriin laajentamiseen myönnetty 5 miljoonaa euroa on osa VTT:n kokonaisinvestointia (21,3 miljoonaa euroa) Bioruukkiin, ja REPowerEU-rahoitus kattaa osan vedyn ja päästöttömän liikenteen infrastruktuurista ja tutkimuslaitteistosta. Puhtaan energian testaus- ja pilotointi-infrastruktuuria tullaan käyttämään teollisuudelle tärkeisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin, jotka liittyvät mm. vetyteknologioihin, teollisuuden hiilijalanjäljen pienentämiseen, liikenteeseen ja energian varastointiin.

JAA