Päämainos
VTT kehittää uudenlaista älymuuntajaa
15.09. 06:40

VTT kehittää uudenlaista älymuuntajaa

”Älymuuntamo kiihdyttää myös energiavarastojen ja joustoratkaisujen käyttöönottoa.”

15.09.2023
Teksti Esko Lukkari

VTT:n johtamassa STRATA-hankkeessa kehitetään uudenlaista älymuuntajan prototyyppiä. Se perustuu MSc Electronicsin ratkaisuun ja hyödyntää THT Controlin ohjaus- ja tietoliikennejärjestelmiä. Ratkaisulla voitaisiin hyödyntää paikallisia tasajänniteverkkoja.

Ratkaisua tutkitaan Carunan jakeluverkossa. Sitä on tarkoitus pilotoida sekä VTT:n tutkimusympäristössä että Carunan verkossa. Uusiutuvan energia lisääntyminen edellyttää muuntamoteknologiakin uudistamista.

Suomesta mukana ovat lisäksi MScElectronics Oy, THT Control Oy. Mukana on myös saksalaisia ja skotlantilaisia yhtiöitä.

VTT tiedotti hankkeesta 1.9.

Sähköverkosta tultava joustavampi

Nopea energiamurros ja yhteiskunnan sähköistyminen muuttavat sähköverkon palvelumalleja. Esimerkiksi sähköautot ja aurinkosähkö haastavat pienjänniteverkkoa ja jakelumuuntajien toimintaa.

Sähkön hinnanvaihtelut ovat lisänneet ihmisten kiinnostusta oman sähkönkäytön hallintaan ja pientuotantoon sekä paikallisiin energiayhteisöihin. Tähän voidaan vastata kehittämällä jakelumuuntajista paikallisia yhteisöjä palvelevia älykkäitä palvelukeskuksia.

Paikalliset energiayhteisöt tarjoavat ihmisille uusia tapoja osallistua energiamurrokseen. Näiden energiayhteisöjen toimintaa ja osallistumista joustomarkkinoille voidaan osaltaan helpottaa kehittämällä jakelumuuntajia.

”Jakelumuuntajatason ratkaisu auttaa sitomaan asiakkaat ja järjestelmän murroksen yhteen. Teknologian lisäksi tarvitaan uusia palvelumalleja, mikä synnyttää mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle, sanoo tiedotteessa VTT:n tutkimusprofessori Kari Mäki.

Yhdistäisi pientuotannon ja energian varastoinnin

Älykkään palvelukeskuksen avulla kotitalouksien kulutusjousto voidaan tuoda osaksi paikallista ohjaus- ja optimointijärjestelmää. Tätä varten kotitalouksiin toteutetaan langattomia, kustannustehokkaita tiedonsiirtoyhteyksiä palvelukeskukseen.

”Älykkäämpää verkkoa voidaan hallita monipuolisemmin, ja kuluttajat saavat uusia mahdollisuuksia vaikuttaa omaan sähkön ja energian käyttämiseen. Älymuuntamo kiihdyttää myös energiavarastojen ja joustoratkaisujen käyttöönottoa, sanoo innovaatiopäällikkö Verneri Kohonen Carunalta.

JAA