Päämainos

Keliberin tehdas joko Kaustisiin tai Kokkolaan

11.01.2018
Teksti Esko Lukkari

Suomen sähköautojen akkutuotannon tulevaisuudelle tärkeä Keliberin litiumakkutehdashanke etenee. Yhtiö sanoo selvittävänsä sähköautojen akuissa tarvittavan litiumkemiantehtaan sijoittamista joko Kaustisen Kalavedelle tai Kokkola Industrial Parkin alueelle.  

Yhtiö on valmistellut litiumkemiantehdasta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja jättänyt sen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viranomaiskäsittelyyn. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) tarkastellaan kemiantehtaan toteuttamisen eri vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia. YVA-prosessissa käydään läpi alueen ympäristön nykytila ja tulevan tuotantotoiminnan vaikutukset luonnonympäristöön, maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjavesiin, kasvillisuuteen sekä eläimiin. Samoin selvitetään vaikutukset maisemaan, maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen. 

Keliber ei ole vielä tehnyt päätöstä kemiantehtaan sijainnista. Yhtiö aloitti Kokkolaan mahdollisesti sijoitettavan kemiantehtaan YVA-prosessin valmistelun ennen sijoituspaikkapäätöksen tekemistä, koska toiminnan ympäristövaikutukset ovat tärkeitä.  

"Halusimme varmistaa, että pysymme asetetussa toteutusaikataulussa, sijoitammepa kemiantehtaan Kaustisille tai Kokkolaan. YVA-prosessi on tärkeä ja toivomme, että alueen ihmiset osallistuvat aktiivisesti keskusteluun ja antavat palautetta”, sanoo toimitusjohtaja Pertti Lamberg tiedotteessa. 

”Olemme aloittaneet mahdollisen sijoitusalueen ympäristön nykytilan arvioinnin sekä toimintamme vaikutusten selvittämisen. Tavoitteenamme on saada vaikutusarvioinnit tehtyä siten, että YVA-selostus valmistuu kevään 2018 aikana”, toteaa Keliberin ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski

JAA