VTT tutki lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden ja ihmisaistien yhdistämistä

23.01.2018
Teksti Esko Lukkari

VTT on kehittänyt iBet-projektissa ihmisaistein varmennettavaa laskentaa (Human Verifiable Computing). Siinä käytetään lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) ja virtuaalitodellisuuden (Virtual Reality, VR) ratkaisuja, joilla pyritään rakentamaan ihmisten ja järjestelmien välistä luottamusta sekä varmentamaan tietoturvaa. 

Tämä on tärkeä osa digitaalista tulevaisuutta, jossa ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus on yhä saumattomampaa toimintaa.  

”Lisätyn ja virtuaalitodellisuuden teknologioiden avulla voimme paremmin hyödyntää eri aisteja ja tarjota mahdollisuuden jatkuvaan luotettavuuden arviointiin ihmisen ja koneiden välillä”, sanoo uutisessa erikoistutkija Kimmo Halunen VTT:ltä. 

Avainasemassa projektissa oli kryptografisesti varmennettavan laskennan ulottaminen ihmiskäyttäjälle saakka. 
 
Projektissa demonstroitiin toimintoja, joissa käytetään ihmisaistein varmennettavaa laskentaa. Lisätyn todellisuuden avulla voidaan jakaa kertakäyttösalasanoja ja käyttää niitä puheentunnistuksen avulla.  

Lisättyä todellisuutta voi käyttää myös moniaistiseen palautteeseen. Esimerkiksi kun käyttäjä kääntää venttiiliä, näkyviin tulee visuaalinen käyttöohje. Ohjeen vastaisesta toiminnasta seuraa virheilmoitus, joka näkyy kuvana ja/tai kuuluu äänenä älylaseissa tai tuntuu värinänä käyttäjän älykellossa tai muussa mobiililaitteessa.  
 
Perusteknologiat ihmisaistein varmennettavan laskennan toteuttamiseksi ovat jo olemassa. Lisäksi lisätyn todellisuuden ja turvallisuusinformaation yhdistämisellä voidaan tuoda uusia palveluita käyttäjille.  

Nykyiset kryptografiset menetelmät ja protokollat toimivat lähes poikkeuksetta koneiden välisessä kommunikaatiossa. Käyttäjän mukaan ottaminen protokollaan edellyttää vielä työtä niin tutkimuksen, järjestelmien ja sovellusten kehityksen kuin ihmisten käyttäytymisen suhteen. 

Monet uudet sovellukset pyrkivät siihen, että tietojärjestelmät ja koneet tunnistavat käyttäjänsä ja huomioivat tämän yksilölliset tarpeet ja tunteet yhä paremmin. VTT tutki, miten tavallinen kuluttaja voi varmentaa järjestelmien toimimisen luotettavasti ja hyödyntää siinä aistejaan. 
 
Tulevaisuudessa koneet ja tekoälyjärjestelmät pääsevät yhä syvällisemmin perille ihmiskäyttäjänsä toiminnasta. Jo nyt tekoälyllä voidaan aivojen toimintaa kuvaamalla selvittää, mitä kyseiset aivot katselevat ruudulta, ja kasvojen mikroilmeistä voidaan päätellä henkilön tunnetiloja. 

JAA