ABB kehittää vedyn arvoketjuja HYGCEL-hankkeessa
Teknologia 28.12. 12:02

ABB kehittää vedyn arvoketjuja HYGCEL-hankkeessa

Vihreitä vetyhankkeitaan yhtiö aikoo pilotoida eri teollisuusalan yritysten kanssa.

28.12.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

ABB Suomi kehittää vetytuotantoon tähtäävän kotimaisen HYGCEL-hankkeen osana Green Electrification 2035 -veturihankettaan. HYGCEL-co-innovation-hanke tukee yhtiön veturiohjelmaa ja on osa sen Power-to-X-ekosysteemiä. 

Marraskuussa 2021 käynnistynyt LUT-yliopiston luotsaama HYGCEL-hanke on saanut Business Finlandilta 10 miljoonan euron rahoituksen. Projekti kestää kolme vuotta.

ABB tiedotti asiasta 15.12.

HYGCEL-hankkeessa kehitetään vihreässä sähköistyksessä tarvittavia hiilen ja vedyn arvoketjuja. Hankkeen tavoitteena on vastata fossiilivapaiden tuotteiden maailmanlaajuiseen kysyntään, jonka taustalla on ilmastonmuutoksen hillitsemistoimet ja teknologian nopea kehitys.

”Tutkimme, minkälaiset ratkaisut olisivat optimaaliset vedyn tuotantoon elektrolyysillä ja kehitämme niistä kilpailukykyisiä tuotteita”, sanoo tiedotteessa teknologiajohtaja Matti Kauhanen ABB:ltä.

ABB on mukana yrityskonsortiossa kehittämässä hiilen ja vedyn arvoketjuja osana vihreää sähköistystä. 

Pilotit edessä

Sähköistäminen, automaatio ja energiatehokkuus ovat ABB:n ydinosaamista ja sitä aiotaan hyödyntää tässä tulevaisuuteen tähtäävässä hankkeessa. ABB:llä on alustat ja teknologiat, joiden pohjalle ekosysteemipartnerit voivat rakentaa Power-to-X-ratkaisuja.

”Kehitämme optimaalisia teholähteitä eri elektrolyysikennotyypeille, missä voimme hyödyntää ABB:n aktiivisia tasasuuntaajia teholähteinä. Tutkimme yhdessä LUT-yliopiston kanssa minkälaiset teknologiset rajat eri kennovaihtoehdoilla on, vertaamme niitä ja etsimme optimaalisimmat ratkaisut eri kennotyypeille”, Kauhanen sanoo.

Kuhasen mukaan tarkoitus on myös pilotoida näitä erityyppisiä ratkaisuja erilaisilla teollisuuden toimijoille.

AVAINSANAT

ABB Suomi

JAA