Päämainos
Lapin BIO -hankkeessa tarkastellaan alueella tuotettavien muiden mädätykseen soveltuvien syötejakeiden määrää ja hyödynnettävyyttä.
Teknologia 17.02. 09:04

Lapin BIO -hankkeessa tarkastellaan alueella tuotettavien muiden mädätykseen soveltuvien syötejakeiden määrää ja hyödynnettävyyttä.

AFRY selvittää Lapin biokaasulaitosta

Lapin BIO -hanke on viiden lappilaisen vesilaitoksen iso yhteistyöprojekti.

17.02.2021
Teksti Esko Lukkari

Viiden lappilaisen vesihuoltolaitoksen Lapin BIO -biokaasulaitoshanke on nyt käynnissä. Tavoitteena on selvittää Lapissa uusiutuvan energian tuotannon kasvattamista uudella biokaasulaitoksella. Hankkeen toteutuksesta vastaa AFRY, ja se valmistuu kesäkuussa 2021.

Lapin BIO -biokaasulaitoshankkeessa laaditaan yleissuunnitelma mädätyslaitoksesta, jossa käsiteltäisiin Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy:n, Levin Vesihuolto Oy:n, Tunturi-Lapin Vesi Oy:n, Inarin Lapin Vesi Oy:n sekä Pyhä-Luosto Vesi Oy:n jätevesilietteet. 

AFRY tiedotti asiasta 11.2.

Mädätyslaitos tulisi Sodankylän jätevedenpuhdistamon alueelle. Tuotetulla biokaasulla voitaisiin korvata lämpölaitoksella käytettävää öljyä tai vaihtoehtoisesti jalostaa se pidemmälle.

Hankkeessa tarkastellaan alueella tuotettavien muiden mädätykseen soveltuvien syötejakeiden määrää ja hyödynnettävyyttä. Näin voitaisiin kasvattaa biokaasun tuottoa ja tehostaa alueen biohajoavien jätteiden kierrätystä. 

AFRY selvittää tekniset ratkaisut koko mädätysprosessille syötejakeiden kuljetuksesta ja vastaanotosta aina mädätysjäännöksen käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Biokaasulaitoshankkeella voitaisiin edistää jätevesien sisältämän energian talteenottoa ja korvata fossiilisia polttoaineita.

Hanke on saanut tukirahoitusta ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta.

JAA