Päämainos
Ahvenanmaasta puhtaan energian testialue
Teknologia 30.05. 09:47

Ahvenanmaasta puhtaan energian testialue

Useat koti- ja ulkomaiset yritykset valmistelevat jo hanketta.

30.05.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat TEM

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen haluaa tehdä Ahvenanmaasta uusiutuvilla energialähteillä toimivan testialueen. Hanke tukeutuisi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin.

Tiilikainen esitteli hankettaan 24.5. Kööpenhaminassa Clean Energy Ministerial -kokouksen yhteydessä. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti Ahvenanmaa-hankkeesta samana päivänä.

”Energiateknologia ja -innovaatiot voivat toimia kestävän taloudellisen kasvun ajureina. Suomi jatkaa investointeja kehittyviin uusiin teknologioihin, jotka kiihdyttävät siirtymistä puhtaan energian järjestelmiin ja resurssitehokkaiden tuotteiden ja palveluiden käyttöön”, sanoo Tiilikainen tiedotteessa.

Ahvenanmaa muodostaisi joustavan energiajärjestelmän mallialueen, joka perustuu älykkäisiin sähköverkkoihin ja 100-prosenttisesti uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön. Järjestelmän keskeisiä elementtejä ovat kyky integroida hajautettu uusiutuvan energian tuotanto osaksi kokonaisuutta sekä hallita kysynnän ja tuotannon yhtäaikaista vaihtelua.

Ahvenanmaa on Tiilikaisen mukaan ainutlaatuinen paikka testata uusia energiaratkaisuja. Keskeistä on myös kuluttajien aktiivinen toiminta osana järjestelmää.

Yritykset jo mukana

”Useat suomalaiset yritykset ja tutkimuslaitokset sekä eräät kansainväliset toimivat ovat jo mukana valmistelemassa tätä hanketta, joka edustaa todellista energiamurrosta älykkääseen ja puhtaaseen energiajärjestelmään. Hankkeessa energian käyttäjillä ja kuluttajilla on keskeinen rooli”, hän sanoo.

Ahvenanmaa toimii Tiilikaisen mukaan referenssinä suomalaiselle vientiteollisuudelle ja toisaalta kansainvälisiä investointeja ja toimijoita houkuttelevana kokeilualustana.

Suomen omia vahvuuksina ovat Tiilikaisen mukaa erityisesti energian varastointiin liittyvä mineraali- ja kemikaalipuolen osaaminen, akkusovelluksiin liittyvät palvelut sekä digitalisaatioon ja 5G-verkkoihin liittyvä tietämys.

JAA