Päämainos
Asiantuntijat: Tekoälysääntelyllä kiire
Teknologia 26.02. 09:27

Asiantuntijat: Tekoälysääntelyllä kiire

Tuleviin työmarkkinamuutoksiin on varauduttava nyt.

26.02.2018
Teksti Heli Satuli kuvat EU-komission kuvapalvelu

Tekoälyn vaikutusten aliarviointi on nyt pahin virhe, jonka päättäjät voivat tehdä. Tämä oli asiantuntijoiden viesti tekoälyn ja robotiikan tulevaisuutta pohtineessa tilaisuudessa Brysselissä. 

EU-sääntely kehitteillä 

Tekoäly on jo nyt osa arkea ja ulottuu logistiikan ennakoivasta ylläpidosta kodin älylaitteisiin. Yritysten toimintaa ja ihmisten elämää helpottavien sovellusten lisäksi tekoälyyn liittyy paljon uhkia. Sen avulla rakennetaan autonomisia panssarivaunuja, häiritään demokraattisia vaaleja ja tehtaillaan valeuutisia, joissa puhujan suuhun syötetään reaaliaikaisesti täysin toisia sanoja.  

"Ihminen on ollut kiinnostunut tekoälystä jo satoja vuosia, mutta big data on nostanut sen täysin uudelle tasolle. Nyt on kiire rakentaa tekoälyteknologialle myös yhteiset pelisäännöt", totesi tilaisuudessa puhunut Hampurin yliopiston Ethics in Information Technology -osaston professori Judith Simon Osto&Logistiikalle.   

EU-tasolla valmistellaan parhaillaan tekoälyä ja robotiikkaa koskevaa lainsäädäntöä. EU-komission on määrä julkistaa huhtikuussa esityksensä tekoälysääntelyn eurooppalaisesta lähestymistavasta.  

Simonin mukaan keskeistä on nyt osata kysyä oikeita kysymyksiä.   

"Kuka on vastuussa robottien ja tekoälyn tekemistä virheistä ja vahingoista? Millä tasolla sääntelyn ja valvonnan on tapahduttava ja toisaalta, kuinka varmistetaan tasapaino, ettei Eurooppa jää innovaatioissa muusta maailmasta jälkeen?", luettelee Simon.  

Lisää läpinäkyvyyttä ja eettisyyttä 

Professori huomauttaa, että tekoäly ei nytkään toimi lainsäädännöllisessä tyhjiössä, mutta ongelmana on, että tietosuoja- ja markkinasäädäntö koskee pitkälti fyysisiä esineitä, ei aineetonta softaa.  

Kiireellisintä olisi sopia laeista, jotka lisäävät tekoälyteknologian kehittämisen läpinäkyvyyttä. Ohjelmistojen kehittäjät on velvoitettava tarjoamaan pääsy koodeihin.  

"Lisäksi kehittäjiltä on vaadittava eettisyyttä. Jokaisen tekoälysovelluksen kohdalla sen rakentajan tulisi kysyä, mitkä ovat sovelluksen vaikutukset yksilölle ja yhteiskunnalle", pohtii Simon.   

Vähintään yhtä tärkeää olisi varautua robotiikan ja tekoälyn tuomiin muutoksiin työmarkkinoilla ja yhteiskunnan rakenteissa.  

"On katsottava pelkkien tilastojen taakse. Varmaa on, että tulossa on valtava murros. Yhteiskuntien on varauduttava tähän nyt", professori painottaa.

JAA