Päämainos
Kuva 1. Skemaattinen kuva kolmannesta 400 kV voimajohtoyhteydestä Pyhänselkä-Viitajärvi-Messaure. Siirtoyhteyden kokonaispituus on noin 380 km.
Teknologia 12.12. 08:44

Kuva 1. Skemaattinen kuva kolmannesta 400 kV voimajohtoyhteydestä Pyhänselkä-Viitajärvi-Messaure. Siirtoyhteyden kokonaispituus on noin 380 km.

Aurora Line 1 -voimajohdon rakentaminen vauhdissa

Fingridin suunnittelee jo Aurora Line 2 -voimajohdon rakentamista Ruotsista Suomeen.

12.12.2022
Teksti Esko Lukkari kuvat Fingrid

Fingrid suunnittelee uuden Aurora Line 2 -voimajohdon rakentamista Pohjois-Ruotsista Pohjois-Suomeen. Hanke toteutetaan yhdessä Svenska kraftnätin kanssa. Selvitykset ovat jo käynnissä ja niissä määritellään voimajohdon reittivaihtoehdot.

Suomen ja Ruotsin välille rakennettavan sähkönsiirtoyhteyden, Aurora Line 1-voimajohdon rakentaminen aloitettiin tänä vuonna. Fingrid on tehnyt päätöksen voimajohdon rakentamisen jatkamisesta edelleen Suomen ja Ruotsin rajalle sekä osallistumisesta Ruotsin puolelle rakennettavan voimajohto-osuuden kustannuksiin. Aurora Line 1 valmistuu vuonna 2025.

Fingrid tiedotti hankkeista marraskuussa.

400 kilovoltin Aurora Line 1-sähkönsiirtoyhteyden ykkösvaiheen rakentaminen aloitettiin syksyllä Suomessa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan 153 kilometriä pitkä voimajohto Muhoksen Pyhänselän sähköasemalta Tornioon Viitajärven sähköasemalle. Lisäksi rakennetaan uusi Viitajärven sähköasema Tornioon sekä Isomaan sarjakompensointiasema Ouluun. Työt valmistuvat vuoden 2023 aikana.

Rakentamista jatketaan Ruotsiin

Hankkeen kakkosvaiheessa ensi vuonna aloitetaan voimajohdon rakentaminen Tornion Viitajärven sähköasemalta Ruotsiin Messauren sähköasemalle. Suomen puolelle rakennetaan 47 kilometriä pitkä voimajohtoyhteys Viitajärveltä Ylitornioon Vuennonkoskelle, jossa yhteys ylittää rajan.

Hanke etenee tällä hetkellä Suomessa normaalien maankäyttömenettelyjen mukaisesti. Aurora Line 1 on valmistuessaan kokonaispituudeltaan 380 kilometriä.

Ruotsin puoleiset rakentamistyöt käsittävät 180 kilometriä voimajohtoa Vuonnonkoskelta Messaureen sekä Messauren sähköaseman ja Isovaaran sarjakondensaattoriaseman laajennuksen.

Aurora Line 1 lisää sähkönsiirtokapasiteettia maiden välillä, tukee teollisuuden vihreän siirtymän investointeja ja laskee sähkön hintaa Suomessa. Sähkönsiirtokapasiteetti Suomesta Ruotsiin kasvaa 900 megawattia ja Ruotsista Suomeen 800 megawattia. Yhteys parantaa sähkön toimitusvarmuutta Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Suomi maksaa valtaosan

Hanke tukee Euroopan unionin ilmastotavoitteita lisäämällä puhtaan energian siirtämistä Suomen ja Ruotsin välillä sekä edistämällä EU:n pohjoista vihreää vetytaloutta. Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosiin on suunnitteilla merkittäviä investointeja toteuttamaan vihreää siirtymää pääosin teollisuudessa ja kaivostoiminnassa.

Aurora Line on Fingridin ja Svenska kraftnätin yhteishanke, jonka investointikustannuksista Fingrid maksaa Suomen puolelle rakennettavan osuuden sekä 80 prosenttia Ruotsin puolelle rakennettavasta osuudesta.

Kustannusten jako perustuu voimajohdon markkinahyötyjen jakautumiseen maiden välillä. EU myönsi tammikuussa 2022 hankkeelle 127 miljoonan euron CEF-tuen Verkkojen Eurooppa -rahoitusohjelmasta. Hankkeen kustannukset katetaan CEF-tuella ja pullonkaulatuotoilla.

JAA