Päämainos
Autojen julkista latausinfraa tulee nyt vauhdilla Suomeen
Teknologia 16.04. 10:03

Autojen julkista latausinfraa tulee nyt vauhdilla Suomeen

Suomi saattaa hyvinkin saavuttaa EU:n jakeluinfra-asetuksessa olevat sitovat tavoitteet.

16.04.2024
Teksti Esko Lukkari

Sähkökäyttöisiä henkilö- ja pakettiautoja palveleva latausinfrastruktuuri laajenee vauhdilla. Tämä käy ilmi Traficomin selvityksestä. Raskaille ajoneuvoille soveltuvan latausinfrastruktuurin ja nyt myös vetytankkausasemien rakentaminen on käynnistymässä.

Tieliikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelua koskevat EU:n jakeluinfra-asetuksen sitovat tavoitteet ovat nykytila-analyysin ja toimijoiden julkistamien hankesuunnitelmien perusteella saavutettavissa Suomessa. 

Traficom tiedotti asiasta 12.4.

EU:lta sitovat tavoitteet

Vuosien 2025-2035 aikana asteittain kiristyvät sitovat tavoitteet edellyttävät merkittävää jakeluinfran lisärakentamista sekä elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyötä maankäytön, energiaverkkojen ja liikenteen tarpeiden yhteensovittamiseksi.

Vuoden 2023 lopussa Suomessa oli henkilö- ja pakettiautoja palvelevia julkisia, yleisesti saatavia latauspisteitä noin 12 000. Vähintään 150 kW:n huippunopeita latauspisteitä oli noin 1 900 kpl yli 400 latausasemasijainnissa. 

Lähin latausasema on saatavilla lähes koko Suomessa 50 kilometrin säteellä, ja kattavuus on parhaalla tasolla Etelä- ja Länsi-Suomessa. Suurta lataustehoa ja nopeaa latausasiointia on tarjolla erityisesti kaupungeissa ja keskeisimpien pääteiden varsilla.

Henkilö- ja pakettiautoja palveleva sähkölatausinfra täyttää selvityksen mukaan jo nykyisellään valtaosan EU:n jakeluinfra-asetuksen vuosien 2025 ja 2027 tavoitteista.

 "Lisärakentamisen tarve aikavälillä 2027-2035 on merkittävä, mutta tavoitetasoon pääseminen näyttää lupaavalta. Suomessa sähkökäyttöisten henkilöautojen markkina ja sitä palveleva yksityinen ja julkinen latausinfra ovat kehittyneet hyvässä tasapainossa", arvioi tiedotteessa Traficomin erityisasiantuntija Heidi Auvinen.

Raskaiden ajoneuvojen jakeluinfra perässä

Kuorma-autojen ja linja-autojen julkisen sähkölataus- ja vetytankkausinfrastruktuurin kehitys on käynnistymässä. Suomessa on vasta yksi julkinen raskaan liikenteen latausasema. Yksityistä latausinfraa on rakennettu jo linja-autovarikoille, missä ne palvelevat yli 500 sähkökäyttöistä paikallisbussia. 

Julkisen jakeluinfrastruktuurin rakentamiseen ja kannattavuuteen vaikuttaa olennaisesti sähkö- ja vetykäyttöisten raskaiden ajoneuvojen markkinakehitys, joka on Suomessa alussa. 

Hankesuunnitelmien ja jakeluinfran tukihakemusten perusteella sekä raskaan liikenteen latausasemia että vetytankkausasemia perustaan lähivuosina. Hanketukea on haettavissa Energiavirastolta sekä Verkkojen Eurooppa -välineen liikenneohjelmasta.

EU:n jakeluinfra-asetuksen tavoitteiden saavuttaminen myös raskaan liikenteen jakeluinfrastruktuurissa on mahdolliselta, joskin suunnitelmiin ja aikatauluihin liittyy paljon epävarmuuksia. Valtaosa hankesuunnitelmista keskittyy tiheästi liikennöityjen reittien ja solmukohtien varsiin. EU:n jakeluinfra-asetus edellyttää jakeluinfran rakentamista myös muille Euroopan laajuisen liikenneverkon osille. Suomelle tärkeitä ovat asetuksen mahdollistamat, vähäliikenteisiä alueita koskevat helpotukset.

JAA