Päämainos
Avaruustilannekeskus lausuntokierrokselle
Teknologia 04.06. 13:33

Avaruustilannekeskus lausuntokierrokselle

Suomeen tulossa nykyisten organisaatioiden muodostama kansallinen avaruustilannekeskus.

04.06.2024
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja Kansallisen avaruustilannekeskuksen perustamisesta. Kansallinen avaruustilannekeskus tuottaisi ja jakaisi tietoa Puolustusvoimille, muille viranomaisille ja huoltovarmuuden kannalta kriittisille yrityksille sekä yliopistoille ja tutkimuslaitoksille.

Tällä hetkellä mikään viranomainen ei Suomessa koordinoidusti havainnoi ja seuraa avaruuden ja avaruustoiminnan häiriö- ja vaaratilanteita.

LVM tiedotti asiasta 27.5.

Ilmatieteen laitos ja Puolustusvoimat

Avaruustilannekeskuksen perustaminen edellyttäisi Ilmatieteen laitoksesta annetun lain ja Puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta. Muutoksilla mahdollistettaisiin avaruustilannekeskuksen perustaminen Suomeen. Lausuntoja voi antaa 30.6.2024 asti.

Avaruustilannekeskus tuottaisi avaruustilannekuvaa yhteistyössä Suomen kansanvälisten kumppanimaiden kanssa ja tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten avaruusvalvonnasta vastaavien organisaatioiden kanssa.

Hajautettu toiminta

Keskus perustettaisiin olemassa olevien toimintojen yhteyteen.

Esitysluonnoksen mukaan keskus toimisi eri toimipisteisiin hajautettuna. Siviilijohtokeskus perustettaisiin Ilmatieteen laitoksen ja sotilasjohtokeskus Puolustusvoimien yhteyteen. Maanmittauslaitoksen hallinnoimia lähiavaruuden havainnointijärjestelmiä hyödynnettäisiin keskuksen tarvitseman avaruustilannetiedon tuottamisessa.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että Ilmatieteen laitokselle lisättäisiin tehtäväksi avaruustilannekuvapalvelujen tuottaminen. Puolustusvoimille lisättäisiin tehtäväksi hankkia, tuottaa ja jakaa tietoa avaruustilannekuvasta. Samalla säädettäisiin salassa pidettävän tiedon vaihtamisesta avaruustilannekeskuksen toimintaan osallistuvien viranomaisten välillä.

Maanmittauslaitoksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen lisättäisiin Maanmittauslaitokselle tehtäväksi Suomen kansallisen avaruustilanteen havainnointi.

Rahaakin tarvitaan

Avaruustilannekeskuksen perustaminen edellyttää rahoitusta. Mikäli hallitus esittää avaruustilannekeskukselle rahoitusta syksyn 2024 budjettiriihessä ja eduskunta sen ja lakimuutokset hyväksyy, muutokset tulevat voimaan ja keskuksen perustaminen voidaan aloittaa vuoden 2025 alussa.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 2022 ohjausryhmän selvittämään, miten kansallista avaruustilannekuvatoimintaa tulisi kehittää. LVM julkaisi 3.5.2023 ohjausryhmän loppuraportin, jossa suositeltiin kansallisen avaruustilannekeskuksen perustamista. Ohjausryhmässä oli useiden ministeriöiden edustajia.

Lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 30.6.2024. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

JAA