BECCUlla hiilidioksidi hyötykäyttöön

VTT ja yritykset haluavat tehdä hiilidioksidista kemianteollisuuden erilaisia raaka-aineita.

05.03.2020
Teksti Esko Lukkari

VTT yrityskumppaneineen on käynnistänyt kaksivuotisen projektin hiilidioksidin talteenoton ja hyötykäytön prosessin kehittämiseksi.

BECCU-projektin budjetti on noin kaksi miljoonaa euroa ja sen päärahoittaja on Business Finland. Projekti on osa vuoden 2020 alussa käynnistettyä Business Finlandin Green Electrification -ekosysteemiä, joka kehittää Power-to-X-menetelmiä.

Tavoitteena on hyödyntää bioenergian tuotannossa syntynyt hiilidioksidi erikoiskemikaalien raaka-aineena. Koska tiettyjen lopputuotteiden elinkaari on pitkä, voidaan konseptilla päästä parhaimmillaan negatiivisiin päästöihin eli tuotteet toimisivat hiilinieluina.

VTT tiedotti hankkeestaan 3.3.

Hiilidioksidia voidaan ottaa talteen voima- ja tuotantolaitosten prosesseista ja ilmakehästä, ja sitä voidaan käyttää monien kemiallisten tuotteiden valmistuksessa fossiilisten raaka-aineiden sijaan. VTT on aiemmin selvittänyt, että biomassaa hyödyntävät ja jalostavat laitokset voisivat soveltua kannattavan hiilidioksidin talteenoton edelläkävijöiksi.

Kemikaalit kiinnostavat

Hiilidioksidi voisi soveltua muun muassa liikennepolttoaineiden raaka-aineeksi, mutta näiden synteettisten polttoaineiden kannattavuus edellyttää hyvin edullista sähköenergiaa. VTT ja sen yrityskumppanit valitsivat BECCU-projektissa hiilidioksidin pääasialliseksi käyttökohteeksi kemikaalit ja erityisesti polyolit, joita käytetään polyuretaanituotteiden, kuten eristelevyjen ja vaahtoliimojen raaka-aineena.

Tavoitteena on selvittää, voiko polyoleja valmistaa biopohjaisesta hiilidioksidista ja vedystä kannattavasti. Projektissa kehitetään prosessikonsepti koko jalostusketjulle biomassan energiakäytöstä ja hiilidioksidin talteenotosta kemikaalien valmistukseen asti. Tarkoituksena on saattaa konseptia teollisen mittakaavan laitosinvestoinnin kynnykselle.

”Polyuretaanituotteiden asema rakennusteollisuuden eristeissä kasvaa maailmanmarkkinoilla ja on tärkeää, että niiden fossiilisia raaka-aineita voidaan korvata bio- ja kierrätyspohjaisilla raaka-aineilla”, sanoo Henri Nieminen Finnfoamilta.

Power-to-X-menetelmät 

BECCU-projektissa verrataan eri menetelmiä, joilla hiilidioksidia voidaan ottaa talteen biomassan energiakäytöstä. Polyolien toinen pääraaka-aine, vety, valmistetaan uusiutuvalla sähköenergialla tai teollisuuden sivutuotteena. Työryhmä testaa kutakin prosessivaihetta VTT:n pilot- ja laboratoriokokoluokan koelaitteilla ja arvioi niiden teknis-taloudelliset edellytykset koko elinkaaren ajalta.

Prosessikonseptia verrataan myös muihin Power-to-X-konsepteihin eli menetelmiin, joilla hiilidioksidista ja vedystä valmistetaan liikennepolttoaineita ja muita kemikaaleja, kuten metanolia ja metaania.

VTT:n ja Business Finlandin lisäksi projektiin osallistuvat Valmet, Top Analytica, Metener, Finnfoam, Kiilto, Mirka, Pirkanmaan Jätehuolto, CarbonReUse, Neste, Helen ja Kemianteollisuus ry sekä kansainvälisiä tutkimuskumppaneita. 

JAA

LUETUIMMAT