Päämainos
Business Finlandille uusi avaruusohjelma
Teknologia 01.10. 10:56

Business Finlandille uusi avaruusohjelma

New Space Economy –hankkeita rahoitetaan vuosina 2018–2022 noin 50 miljoonalla eurolla.

01.10.2020
Teksti Esko Lukkari

Business Finland käynnistää uuden avaruusliiketoiminnan kehittämisohjelman. BF rahoittaa New Space Economy -hankkeita vuosina 2018–2022 noin 50 miljoonalla eurolla.

Ohjelma kiihdyttää avaruusinnovaatioiden syntyä ja liiketoiminnan kasvua avaruusratkaisuissa ja -palveluissa.

Business Finland tiedotti hankkeesta 25.9.

Innovaatioiden löytämiseksi ohjelmassa aloitetaan erityinen New Space Economy Challenge -ideahaastekampanja. Sillä halutaan kartoittaa ja aktivoida alan toimijoiden tutkimus-, kehitystyötä sekä verkottaa alan toimijoita yhteistyöhön ja vahvistaa alan ekosysteemejä. Samalla varmistetaan suomalaisen osaamisen kansainvälinen kilpailukyky.

Alan uusille toimijoille

New Space Economy muuttaa globaalisti avaruusliiketoimintaa. Termi viittaa avaruustoimintaan, jota harjoittavat kaupallisista lähtökohdista toimivat ja valtiosta riippumattomat alan uudet toimijat. 

Digitalisaation myötä avaruustoimintaan nojaavista tiedoista, palveluista ja sovelluksista on tullut yhä merkittävämpi osa arkea. Satelliittitietoa on mahdollista yhdistää muiden alustojen, kuten stratosfääriasemien (High-altitude platform systems, HAPS) tai droonien tuottamaan tietoon. Tiedon analysointi keinoälyn ratkaisuin ja tietoturvallinen siirto mahdollistavat uudenlaisten globaalien palvelujen toteuttamisen.

Ideahaaste on kansainvälinen

Ideahaaste on tarkoitettu kansainvälistä kasvua ja kilpailukykyä tavoitteleville suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille, Midcap-yrityksille (konsernitason liikevaihto alle 300 MEUR), suuryrityksille, tutkimusorganisaatioille, kunnille ja kaupungeille. Haasteeseen osallistuvilta yrityksiltä edellytetään vakiintunutta liiketoimintaa.

Ideahaasteeseen osallistuminen ei vielä aloita varsinaista rahoitusprosessia; haasteeseen osallistuneet ideat ryhmitellään ja niiden tekijät kutsutaan marras-joulukuun 2020 aikana toteutettaviin työpajoihin. Työpajojen tarkoituksena on verkottaa samasta teemasta kiinnostuneita ja kannustaa yhteistyöhön ja siten mahdollistaa yksittäisten ideoiden kokoamista laajemmiksi kokonaisuuksiksi.

Yhteisprojektit tavoitteena

Tavoitteena on kannustaa työpajoissa koottuja potentiaalisia konsortioita valmistelemaan yhteisiä innovaatioprojekteja vuoden 2021 aikana. Tässä vaiheessa käytettävissä ovat Business Finlandin normaalit rahoituspalvelut, esim. Co-creation ja Co-innovation. Lisäksi Business Finland tarjoaa kiinnostuneille tietoa mahdollisesti projekteille soveltuvista EU-hauista ja -projekteista.

New Space Economy Challenge keskittyy seuraaviin teemoihin:

A) Nano-/piensatelliittien ja stratosfääriasemien (High-altitude platform systems, HAPS) valmistus ja testaus

B) Satelliitti ja HAPSkommunikaatio-sekämaa-asemaratkaisut

C) Älykkäät tilannetietoisuusratkaisut liittyen vaihtoehtoisesti autonomisiin järjestelmiin, kestävään kaupunkiin, täsmäviljelyyn ja ympäristön nopeisiin muutoksiin.

Teeman Cratkaisujen tulee hyödyntää satelliitti-, HAPS-taidrooni-alustoja, ja/tai näiden alustojen avulla kerättyä tietoa.

Etusivulle >

Lisää teknologiauutisia >

JAA