Datakaapeli yhdistää toteutuessaan kolme maanosaa

25.01.2018
Teksti Esko Lukkari

Cinia Oy selvittää liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) toimeksiannosta Arctic Connect -hanketta. Arctic Connect on jättiprojekti, jonka tavoitteena on yhdistää datakaapelilla kolme maanosaa Koillisväylän kautta. Se edellyttää esimerkiksi valokuituyhteyksien rakentamista Etelä-Suomesta Kirkkoniemeen ja Muurmanskiin. 

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa tulevaisuudessa Koillisväylän kautta Euroopan ja Aasian välille datakaapeliyhteys, jotka kutsutaan myös ”digitaaliseksi sillaksi”. Arctic Connect -hankkeen vaikutusalueella asuu noin 85 prosenttia maailman väestöstä.  

Datakaapelisuunnitelman lähtökohtana on yhteensä kuusi kuituparia, 60 Tbit/s:n kapasiteetti ja noin 18 000 km:n kokonaispituus. 

”Etenkin Suomen pohjoisosissa valokuituyhteyksien lisääminen on tarpeen, kunhan Arctic Connect -merikaapelijärjestelmä pääsee tuotantovaiheeseen. Hankkeen voi odottaa nostavan suuresti Suomen lävitse kulkevaa kansainvälistä internetliikennettä ja vahvistavan Suomen asemaa tietointensiivisen toiminnan asemapaikkana. Hyöty siitä koituu koko maahan”, sanoo tiedotteessa Cinia Oy:n toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila

Suomen liikenne- ja viestintäministeriön marraskuussa 2016 julkaisema selvitys osoitti, että Japani, Kiina, Ruotsi, Suomi, EU sekä Venäjä pitävät hanketta tarpeellisena ja hyödyllisenä 

Rovaniemen ja Oulun kaupungit, Kainuun maakunta sekä paikalliset yritykset ovat sitoutuneet Koillisväylän datakaapelin reittisuunnitteluun. Alueen kautta kulkevan kansainvälisen tietoliikenneyhteyden avulla alueet tavoittelevat uutta dataliiketoimintaa ja työpaikkoja. 

Cinia on jo aiemmin suunnitellut ja toteuttanut nopean ja kyberturvallisen C-Lion1-merikaapeliyhteyden Suomesta Saksaan. 

”Rovaniemi ja Kajaani muodostuvat tärkeiksi liityntäpisteiksi reittien varrella ja niiden houkuttelevuus esimerkiksi datakeskusten sijoittumispaikkoina kasvaa”, sanoo Kainuun maakuntajohtaja Pentti Malinen tiedotteessa. 

”Toteutuessaan Koillisväylän datakaapeliyhteys pyöräyttää käsitykset keskuksista ja periferiasta ympäri. Norjan Kirkkoniemestä tulisi dataliikenteen uusi Marseille maihinnousupaikkana, jolloin sekä Lappi että Kainuu olisivat lähimpinä kansainvälisiä markkinoita”, arvioi toimitusjohtaja Juha Seppälä Rovaniemen kehitys Oy:stä. 

Oulun kaupunginjohtajan Päivi Laajalan mukaan merikaapeliyhteyden jatkuminen Perämereltä Helsinkiin tuo alueelle elinvoimaa. Mahdollinen Oulun merikaapeli osana Arctic Connect -hanketta luo hänen mukaansa Pohjois-Pohjanmaan talousalueen vahvaan ICT-ekosysteemiin merkittävän kasvumahdollisuuden. 

 

JAA