Päämainos
Suomen tiestöä koskevan korjausvelan rahallinen arvo on lähes kolme miljardia euroa, ja määrä on pikemminkin kasvamaan päin.
Teknologia 17.03. 00:08

Suomen tiestöä koskevan korjausvelan rahallinen arvo on lähes kolme miljardia euroa, ja määrä on pikemminkin kasvamaan päin.

Destian neuroverkkomalli analysoi tiestön korjausvelkaa

Yhtiö pilotoi vauriontulkintamalliaan seuraavaksi Ruotsin Örebron läänin tieverkostolla.

17.03.2021
Teksti Esko Lukkari

Destia on kehittänyt kunta-asiakkaille tarkoitetun korjausvelkapalvelun tiestön kunnon ylläpidon tehostamiseksi. Kunnille tarjotaan päätöksenteon tueksi muun muassa neuroverkkolaskentaa, jolla tienpinnan halkeamat löytyvät kuvadatasta ilman läpikäytävää valtavaa määrää valokuvia.

Yhtiö on pilotoinut neuroverkkopohjaista vauriotulkintaa Suomessa lentokenttien varalaskupaikoilla, Myrskylän ja Pukkilan kunnissa että Kirgisiassa. Tämän kevään ja kesän aikana sitä pilotoidaan myös Ruotsissa analysoimalla Örebron läänin koko tieverkosto.

Destia tiedotti palvelustaan 10.3.,

”Lisäksi kevään aikana on tavoitteena saada automatisoitua mittausdatan automaattinen analysointi, joka käynnistyisi heti, kun data toimitetaan mittausajoneuvosta serverille”, sanoo tiedotteessa yhtiön mittausvastaava Jarkko Rosengren.

Valokuvaa ja lasermittausta

”Palvelumme perustuu eri tekniikoilla, kuten valokuvauksella, lasermittauksilla ja laserkeilauksella, saatuihin mittaustuloksiin. Kuvien pohjalta analysoidaan kuinka pahoja vauriot ovat, missä ne sijaitsevat ja onko kehitys kulkemassa tavoitetasosta parempaan vai huonompaan suuntaan", Destian Kaupunkisuunnittelu ja uudet palvelut -yksikön johtaja Arto Kuskelin selittää.

Suomen tiestöä koskevan korjausvelan rahallinen arvo on lähes kolme miljardia euroa, ja määrä on pikemminkin kasvamaan päin. Kuntien ylläpitovastuulla olevien katujen ja teiden osuus tästä määrästä on merkittävä.

Yksinkertaisimmillaan ja edullisimmillaan palvelu perustuu katuverkoston valokuvaamiseen 10 metrin välein. Palvelua voidaan täydentää kuvausten ohella suoritettavilla lasermittauksilla, joilla saadaan selville mm. kadun urautuneisuutta, kaltevuutta ja muita kadun 3D-profiiliin liittyviä suureita. 

Vieläkin tarkempaa kokonaiskuvaa sekä kadusta että sen ympäristöstä saadaan laserkeilaamalla. Mikäli myös kadun rakenne päällysteen alla kiinnostaa, voidaan osaksi palvelua liittää myös esimerkiksi maatutkaus.

”Tällä hetkellä väylien kuntoa koskevat asiat pakkaavat jäämään taka-alalle kun rahanjaon kohteista kilpaillaan”, Kuskelin sanoo.

Testattu Azerbaidžanissa

Destia on tällä menetelmällä sekä kuvannut, mitannut että analysoinut koko Azerbaidžanin tieverkon.

Jos kunta päätyy tekemään työn itse, niin analyysi voidaan tehdä Destian kehittämällä Devli-ohjelmistolla.

Esimerkiksi Virrat ja Valkeakoski ovat päättäneet analysoida Destian tekemien kuvausten ja mittausten tulokset itse. Ohjelmiston avulla pystytään laskemaan kuvista muun muassa teiden leveydet, jolloin saadaan selville myös korjausta vaativien tieosuuksien pinta-ala.

”Pinta-alaa koskevat tiedot syötetään korjausvelkalaskentaohjelmistoon, jolloin saadaan käsitys korjaustyön vaatimista kustannuksista”, Rosengren sanoo.

JAA