Päämainos
5G-masto
Teknologia 15.08. 12:13

5G-masto

DNA saa pitää verkkotoimilupansa

Telenorin yrityskauppa ei vaikuta LVM:n mukaan toimilupaan Suomessa.

15.08.2019
Teksti Esko Lukkari kuvat Shutterstock

Valtioneuvosto ei peruuta DNA Oyj:lle ja sen tytäryhtiölle DNA Welho Oy:lle myönnettyjä tele- ja tv-toiminnan verkkotoimilupia toimiluvanhaltijan määräysvallan muututtua. Valtioneuvosto päätti asiasta 8.8.

Määräysvallan muuttuminen liittyy norjalaisen Telenor Group:in halukkuuteen ostaa 54 prosenttia DNA Oyj:n osakkeista.

LVM tiedotti asiasta 8.8.

DNA Oyj tarjoaa matkaviestinpalveluita, kiinteän verkon palveluita sekä televisioverkkopalveluita koko Manner-Suomen alueella. Yhtiöllä on verkkotoimiluvat teletoimintaan useilla eri taajuusalueilla. Lisäksi yhtiön tytäryhtiöllä Welho Oy:llä on verkkotoimilupa harjoittaa televisiotoimintaa digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa.

Valtioneuvoston päätös koskee sähköisen viestinnän palveluista annetun lain nojalla myönnettyjä verkkotoimilupia. Valtioneuvosto katsoo, ettei ole syytä epäillä, ettei verkkotoimiluvan nojalla harjoitettava toiminta jatkuisi toimilupaehtojen ja lain säännösten mukaisena.

 

JAA