Päämainos
Olle Gelin esittelee leikkurin korjauspäätä.
Teknologia 14.12. 10:23

Olle Gelin esittelee leikkurin korjauspäätä.

Drone harventaa metsää vaijerikorjauskoneella

Ruotsalaisyhtiö kehittää metsien harvennushakkuisiin aivan uudenlaista logistiikkaa.

14.12.2021
Teksti Esko Lukkari

Ruotsalaisyhtiö Air Forestry kehittää metsien harvennushankkuisiin mullistavaa logistista mallia. Kyseessä on kauko-ohjattavaan droneen vaijereilla kiinnitetty ilmasta käsin toimiva 60 kiloa painava korjuuleikkuri.

Korjuuleikkurin korjuupää riippuu dronesta vaijerien varasta ja leikkaa puun ilmasta käsin. Air Forestryn toimitusjohtajan Olle Gelin mukaan näin vältetään metsässä raskaiden maakoneiden käyttö, ajouria ei synny eikä taimikko vaurioidu. Lisäksi fossiilisia polttoaineita käyttäviä metsäkoneita ei tarvita.

Innovaatiosta kertoi Maaseudun Tulevaisuus 10.12.

Lehden haastatteleman toimitusjohtaja Gelinin mukaan teknologia on vielä konseptivaiheessa. Korjuupäätäkin on testattu toistaiseksi vasta nosturista käsin. Gelin on aiemmin ollut tutkimusyhtiö Skogsforskin palveluksessa tutkijana ja hän on itse metsänomistaja.

Kantaisi 80 kilon puunrunkoa

Yhtiö on kokeillut testeissään järeää dronea, jonka roottorin säde on 6,2 metriä. Testeissä ihanteelliseksi leimikon drone-kuormaksi on todettu 60-80 kiloa painava puunrunko. Korjuupää karsii runkoa latvasta alaspäin ja katkaisee rungon alhaalta. Sen jälkeen runko vedetään kokonaisena latvuston yläpuolelle ja lennätetään tien varteen katkaistavaksi.

Lentoja voidaan automatisoida yhtiön mukaan niin, että yksi ohjaaja hallitsee kahta lennokkia yhtä aikaa. Lennokkikorjuun tuottavuus ja kilpailukyky konventionaalisiin metsäkoneisiin riippuu rungon lennätysmatkan pituudesta. Tähän saakka pisimpänä kannattavana lennätysmatkana on pidetty 350 metriä.

Gelin myöntää, että teknologian haasteena on lennokki-investointien ja etenkin akkujen kalleus. Etuna on taas se, että lennokkien ohjelmointi metsäpalstan yläpuoliseen toimintaa on helpompaa kuin metsän keskellä toimivaan tavallisen metsää harventavan metsäkoneen ohjelmointi.

AVAINSANAT

drone

JAA