Päämainos

Dronet avuksi hirvien talvilaskentaan

Lumettomana talvena hirvien tunnistaminen luonnossa on muuten hyvin vaikeaa.

17.01.2020
Teksti Esko Lukkari

Virolahdella toimivan Häppilän Erän ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin 9.1.tekemien drone-koelentojen alustavat tulokset hirvien talvilaskennasta ovat lupaavia. 

Virolahdella verrattiin lämpökameran ja tavallisen kameran erottelukykyä eläinten tunnistuksessa. Lämpökameravideot osoittautuivat erittäin tarkoiksi tunnistamaan muuta ympäristöä lämpimämpiä kohteita.

Alustavien tulosten mukaan ilmakuvaukset lämpökameralla drone-lentojen avulla mahdollistaisivat hirvilaskennat myös lumettomina talvina, jolloin hirvien tunnistaminen luonnosta on hankalaa. Lämmin alkuvuosi on estänyt lumijälkiin perustuvan hirvien talvilaskennan kokonaan.

Xamk tiedotti kokeilusta 13.1.

Lumettomuus haittaa talvilaskentaa  

Talvilaskennat toteutetaan perinteisesti maastossa kävellen hirvien jälkiä laskemalla. Metsästysseurojen toteuttamien vuosittaisten laskentojen tuloksia käytetään hirvieläinkantojen hoidon ja metsästyksen suunnittelussa. 

Häppilän Erän Esko Rikkola sanoo tiedotteessa, että tänä vuonna hirvien talvilaskentojen määräajaksi oli asetettu 15.1. 

”Uusi tapa laskea hirvet hyödyntäen lämpökamerakuvauksia helpottaisi metsästysseurojen ongelmia riistanlaskennassa lumettomien talvien lisäksi myös erittäin runsaslumisina talvina”, sanoo Rikkola.

Myös testin drone-asiantuntijoina toimineet Xamkin NELI-tutkimusyksikön johtaja Tomi Oravasaari ja projektipäällikkö Vesa Tuomala pitivät testiä mielenkiintoisena. Heidän mukaansa lämpökamera soveltuisi erityisen hyvin liikkuvien eläinten tunnistukseen. 

Konenäkö avuksi

Testien perusteella myös päivisin paikallaan makaavat hirvet olisivat tunnistettavissa lämpökameran avulla. Jatkokehitysideana Oravasaari ja Tuomala esittävät konenäköön perustuvan hahmontunnistuksen hyödyntämisen hirvilaskennassa. Hahmontunnistus yhdistettyinä pidempiin automaattisiin lentoihin voisi automatisoida riistanlaskennan.

Hirvilaskentalennot soveltuisivat hyvin uudeksi palvelutuotteeksi yrityksille, joiden liikeidea perustuu drone-lentoihin.

Drone-koelennot toteutettiin osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hanketta, joka saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

JAA