ECOtronics vauhdittaa elektroniikan kiertotaloutta
Teknologia 28.11. 10:45

ECOtronics vauhdittaa elektroniikan kiertotaloutta

Business Finland rahoittaa kaksivuotista hanketta 4,2 miljoonalla eurolla.

28.11.2019
Teksti Esko Lukkari

Elektroniikkaa ja optiikkaa kehittävät yritykset ja tutkimuslaitokset aloittavat VTT:n johdolla kierrätysyhteistyöhankkeen. Kaksivuotinen ECOtronics-hanke maksaa 4,2 miljoonaa euroa.

Hankkeeseen osallistuvat New Cable Corporationin lisäksi suomalaisyritykset Iscent, Paptic, Green Company Effect, Stora Enso, Vaisala, GE Healthcare Finland ja Confidex sekä ranskalainen Total R&D.

Tutkimuskumppaneina toimivat VTT:n ohella Tampereen yliopisto, LUT-yliopisto sekä Lahden ammattikorkeakoulu. VTT tarjoaa hankkeelle painetun älyn pilottiympäristön.

VTT tiedotti asiasta 28.11.

Kaksivuotisen Business Finlandin rahoittaman kehityshankkeen tavoitteena on luoda kierrätettävää tai kompostoituvaa elektroniikkaa ja optiikkaa, joka hyödyntää uusiutuvia luonnonvaroja.

Älypakkaukset ja kertakäyttöiset matkakortit ovat esimerkkejä elektroniikan uusista kasvualoista. Älypakkaukset viestivät langattomasti kuluttajien ja koko toimitusketjun kanssa, ja kertakäyttöiset matkakortit toimivat etälukijoissa. 

Sovelluskohteiden lisääntyessä kasvaa myös elektroniikkajätteen määrä. Elektroniikan materiaaleja ja valmistusmenetelmiä halutaan kehittää ekologisesti kestäviksi.

”Lukuisat yritykset ja tutkimuslaitokset kehittävät elektroniikan ja optiikan materiaaleja, valmistusmenetelmiä ja tuotteita, ja monet ovat pureutuneet myös ympäristöasioihin. Uutta on se, että peräti yhdeksän yrityksen ja neljän tutkimuslaitoksen joukko perehtyy elektroniikan ja optiikan ympäristövastuuseen yhteisvoimin. Hanke tukee uudenlaisten, ympäristöystävällisten tuotteiden kehittämistä mm. EU:n ekosuunnitteludirektiivin inspiroimana”, sanoo tiedotteessa hankkeen koordinaattori erikoistutkija Liisa Hakola VTT:ltä.

Biohajoavaa elektroniikkaa 

ECOtronicsin tavoitteena on hyödyntää materiaaleja, joita voidaan kierrättää, kompostoida tai jättää luontoon hajoamaan. Biohajoavat materiaalit ovat tarpeen esimerkiksi maaperää tai muita ympäristön olosuhteita mittaavissa laitteissa. Hankkeen materiaalitutkimus ja -kehitys painottuu alustamateriaaleihin, joihin elektroniikan ja optiikan komponentit kiinnitetään ja jotka korvaavat siten perinteisiä piirilevymateriaaleja.

Hanke keskittyy painomenetelmiin, joilla elektroniikkaa ja optiikka voidaan tuottaa ohuelle, rullalta rullalle kiertyvälle alustamateriaalille. Ainetta lisäävänä menetelmänä painaminen käyttää komponenttimateriaalit täysin, joten valmistuksessa ei synny jätettä.

”Valmistamme kaapeleita jo nyt rullatekniikoilla, mutta haluamme kehittää materiaaleja yhä ympäristöystävällisemmiksi”, sanoo suunnittelujohtaja Antti Backman New Cable Corporation Oy:stä.

Hankkeessa perehdytään myös tuotteiden koko elinkaareen, lähtien raaka-aineen valmistuksesta aina jätteenkäsittelyyn asti sekä laaditaan elinkaarianalyysit kehitetyille ratkaisuille ja verrataan niitä jo käytössä oleviin. 

Hankkeeseen osallistuvat New Cable Corporationin lisäksi suomalaisyritykset Iscent, Paptic, Green Company Effect, Stora Enso, Vaisala, GE Healthcare Finland ja Confidex sekä ranskalainen Total R&D. Tutkimuskumppaneina toimivat VTT:n ohella Tampereen yliopisto, LUT-yliopisto sekä Lahden ammattikorkeakoulu. VTT tarjoaa hankkeeseen muun muassa painetun älyn pilottiympäristön sekä pitkän kokemuksen biopohjaisten materiaalien kehityksestä.

JAA