Europarlamentti hyväksyi Euroopan laajuiset säännöt drone-lennokeille
Teknologia 13.06. 11:37

Europarlamentti hyväksyi Euroopan laajuiset säännöt drone-lennokeille

Selkeä yhteinen toimintaympäristö vauhdittaa markkinoiden kasvua.

13.06.2018
Teksti Heli Satuli kuvat Europarlamentin kuvapalvelu

Drone-lennokkeja ja lennokkioperaattoreita koskevat pian yhteiset, Euroopan laajuiset turvallisuus- ja toimintasäännöt. Europarlamentti hyväksyi tiistaina täysistuntoäänestyksessään drone-lennokkien EU-tason periaatteet.

Uusilla säännöillä varmistetaan yhteinen turvallisuustaso ja annetaan toimijoille ja valmistajille lainsäädännöllinen varmuus kehittää alan tuotteita ja palveluita. Tällä hetkellä drone-lennokkien käyttöä koskeva kansallinen sääntely on hyvin kirjavaa ja se haittaa markkinoiden kehitystä EU-maissa.

Käyttökoulutus ja rekisteröintipakko

Uusien sääntöjen mukaan drone-lennokit on suunniteltava siten, että niitä voidaan käyttää kaikissa tilanteissa turvallisesti. Dronen käytön riskit arvioidaan esimerkiksi lennokin painon tai käyttöalueen perusteella. Riskien perusteella drone-lennokkeihin on tarvittaessa lisättävä ominaisuuksia kuten automaattisen laskeutumisen mahdollistava toiminto, jos käyttäjän yhteys lennokkiin häviää.

Drone-lennokkeja hyödyntävien toimijoiden on oltava tietoisia kaikista sovellettavista säännöistä ja niiden on voitava operoida lennokkeja turvallisesti ilman, että ihmiset tai muut ilmatilan käyttäjät joutuvat vaaraan. Tämä tarkoittaa sitä, että osa toimijoista velvoitetaan käymään läpi käyttökoulutus.

Toimijoiden on myös rekisteröidyttävä kansallisen viranomaisen ylläpitämään tietokantaan, jotta toimijat voidaan helposti tunnistaa esimerkiksi onnettomuustilanteissa. Tämä velvoite ei koske pienimpien drone-lennokkien käyttäjiä.

Yksityiskohtaista lainsäädäntöä luvassa

Nyt sovittujen periaatteiden pohjalta EU-komissio kehittää seuraavaksi yksityiskohtaisempaa EU-sääntelyä. Luvassa on muun muassa enimmäisnopeutta, korkeutta ja matkan kestoa koskevat raja-arvot. EU-maiden ministereiden on vielä hyväksyttävä drone-lennokkeja koskevat säännöt, ennen kuin ne voivat astua voimaan jäsenmaissa.

Drone-teknologian arvioidaan muodostavan 10 prosenttia EU:n ilmailumarkkinoista vuoteen 2028 mennessä. Komissio arvioi, että sektori työllistää vuonna 2050 jo 150 000 ihmistä EU-maissa.

JAA