Päämainos
Fingrid investoi kaksi miljardia kantaverkkoon
Toimitusketjut 01.12. 09:50

Fingrid investoi kaksi miljardia kantaverkkoon

Uusiutuvan energian sähköä tuodaan pohjoisesta etelään ja etenkin pääkaupunkiseudulle.

01.12.2020
Teksti Esko Lukkari

Fingrid aikoo investoida Suomen kantaverkon sähköverkkoihin ja sähköasemiin tällä vuosikymmenellä ennätykselliset kaksi miljardia euroa. 

Kantaverkkoa vahvistetaan huomattavasti, koska tavoite ilmastoneutraalista Suomesta vuonna 2035 tarkoittaa sitä, että päästöttömän sähkön eli uusiutuvan energian ja hiilivapaan energian tuotanto ja kulutus kasvavat merkittävästi. 

Fingrid tiedotti asiasta 26.11.

Kantaverkon investointitarpeet ovat kasvaneet huomattavasti viime kevään suunnitelmista, jolloin kokonaissummaksi arvioitiin noin 1,4 miljardia euroa. Luku on kasvanut noin kahteen miljardiin euroon kesän ja syksyn aikana. Investointeja tarvitaan etenkin tuulivoiman ennakoitua voimakkaamman kasvun myötä.

"Olemme saaneet kymmenien tuhansien megawattien edestä tuulivoiman liityntäkyselyjä, joista lähivuosina toteutuu tuhansia megawatteja. Vastaamme asiakkaiden tarpeisiin ja varmistamme, että kantaverkko ei rajoita Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista", kantaverkon suunnittelusta vastaava johtaja Jussi Jyrinsalo Fingridistä sanoo tiedotteessa.

Sähköä pohjoisesta etelään

Suomi on pidetty yhtenä sähkömarkkinoiden hinta-alueena eli sähkön tukkuhinta on sama koko maassa. Tilanteen ylläpitäminen edellyttää merkittäviä investointeja kantaverkkoon. Näiden vahvistusten ensimmäisenä vaiheena rakenteilla on Metsälinja-voimajohto, joka kulkee Oulun seudulta Keski-Suomeen.

Suunnitteilla on myös Oulusta Lappeenrantaan kulkevan Järvilinja-voimajohdon vahvistaminen. Kun Etelä-Suomen lämpövoimalaitosten sähköntuotanto edelleen vähenee, Metsälinja ja muut uudet voimajohdot kuljettavat pohjoisen edullista, päästötöntä energiaa eteläisen Suomen alati kasvaviin tarpeisiin.

Metsälinjan, Järvilinjan ja muiden voimajohtohankkeiden ohella Fingrid rakentaa ja uudistaa ennätyspaljon sähköasemia ympäri maata. Lisäksi kantaverkon rajasiirtoyhteyksiä vahvistetaan. "Käynnissä on työmäärältään kaikkien aikojen rakennusbuumi. Tämä haastaa oman organisaatiomme lisäksi myös verkkoa rakentavat yhtiöt”, Fingridin omaisuuden hallinnan johtaja Timo Kiiveri huomauttaa.

Pääkaupunkiseudun tuotanto vähenee

Investointeja tarvitaan myös pääkaupunkiseudulle, sillä kaupungeissa tuotetun sähkön väheneminen ja pääkaupunkiseudun jatkuva kasvu edellyttävät alueen sähkönsiirtoyhteyksien merkittävää kehittämistä.

Vuositasolla Fingridin investoinnit ovat noin 200 miljoonaa euroa, mikä summa muodostuu kymmenistä projekteista ympäri Suomen. Selkeästi suurin osa kantaverkkoinvestoinneista, 70 prosenttia, on uudisrakentamista, loput vanhan verkon perusparantamista.

 

Kantaverkon merkittävimmät investoinnit vuosina 2021-2030:

Pohjoinen-etelä-yhteyksien vahvistaminen                                            550 milj. €   

Tuulivoiman liittäminen                                                                           450 milj. €

Rajasiirtoyhteydet                                                                                   300 milj. €

Pääkaupunkiseudun sähkönsyöttö                                                         100 milj. € 

Uudet sähköasemat                                                                                30 kpl

 

Etusivulle >

Lisää toimitusketju-uutisia >

JAA