Päämainos
Galileon viranomaispalvelu käyttöön Suomessa 2024
Teknologia 21.09. 10:38

Galileon viranomaispalvelu käyttöön Suomessa 2024

Käyttäjiä olisivat poliisi, Tulli, Puolustusvoimat, pelastustoimi sekä huoltovarmuusyritykset.

21.09.2021
Teksti Esko Lukkari

Suomi aikoo ottaa eurooppalaisen Galileo-paikannusjärjestelmän julkisesti säännellyn satelliittipalvelun (Public Regulated Service, PRS) viranomaiskäyttöön vuonna 2024.

PRS-palvelua rakennetaan Euroopassa vuosina 2021-2024 ja vuonna 2024 alkaa palvelun käyttöönotto.

Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa asiaa koskevan lainsäädäntömuutosten valmistelun. LVM tiedotti asiasta 16.9.

PRS-palvelun on tarkoitus tuottaa EU:n jäsenvaltioille paikannus- ja aikatietoa, joka sietää salatun ja vahvan lähetyssignaalin ansiosta tahallista kybervaikuttamista ja tahattomia häiriöitä. 

Kun PRS-palvelu on käytössä, Suomen julkishallinnolla ja valtuutetuilla kansallisilla toimijoilla on varmennetut ja Euroopan ulkopuolisista, kuten yhdysvaltalaisesta GPS-järjestelmästä, riippumattomat sijainti- ja aikapalvelut. Tämä parantaa kyberturvallisuutta ja huoltovarmuutta. Aikatiedon väärentäminen ja tietojärjestelmien häiritseminen ovat merkittäviä kyberturvallisuusriskejä.

Käyttäjiksi laaja joukko viranomaisia 

Palvelun käyttäjiä ovat esimerkiksi poliisi, Tulli, Puolustusvoimat, pelastustoimi sekä huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset, kuten energiasektori, teleyritykset, pankit sekä liikenne ja logistiikka-ala. Tulevaisuudessa varmennetun paikannus- ja aikatiedon tarve kasvaa, kun Suomessa otetaan käyttöön uuden sukupolven 5G-matkaviestinverkot ja liikenne automatisoituu.

Lakia sähköisen viestinnän palveluista ja lakia Liikenne- ja viestintävirastosta on tarkoitus muuttaa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin hallinnoi kehitteillä olevaa PRS-palvelua Suomessa. Nyt viraston tehtäviä täsmennettäisiin. Lisäksi Suomen Erillisverkot ja Puolustusvoimat nimettäisiin satelliittipalvelun tarjoajiksi. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaisi sen strategisesta ohjauksesta ja valvonnasta.

Galileo-järjestelmä on EU:n jäsenvaltioiden rahoittama maailmanlaajuinen paikannusjärjestelmä. Galileo-paikannusjärjestelmä tuottaa erilaisia sijainti- ja aikapalveluita. Suurin osa palveluista on avoimia eli kenen tahansa käytettävissä. PRS-palvelun käyttöönotto on merkittävin yhteinen EU:n jäsenvaltioiden kyberturvallisuushanke. Suomessa se täydentää viranomaisten Virve-verkkoa.

AVAINSANAT

Galileo

JAA