Ilmastotavoitteet karkaamassa
Teknologia 22.11. 08:00

Ilmastotavoitteet karkaamassa

Pariisin ilmastosopimuksesta huolimatta kiviihiilen, öljyn ja maakaasun tuotanto on kasvamassa.

22.11.2019
Teksti Esko Lukkari

Tuore kansainvälinen ilmastoraportti osoittaa, että Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet eivät ole toteutumassa. Raportti julkaistiin 20.11. 

Raportin mukaan valtioiden kaavailemat vuoteen 2030 ulottuvat valtioiden kivihiilen, öljyn ja maakaasun tuotantomäärät ovat lupauksista huolimatta yhä voimakkaassa kasvussa..

Selvityksen perusteella valtiot aikovat tuottaa fossiilisia polttoaineita yli kaksinkertaisen määrän ilmastotavoitteisiin nähden. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

Itä-Suomen yliopisto tiedotti raportista 20.11.

”Fossiilisten polttoaineiden käytön rajoittamaton lisääntyminen heikentää ilmastonmuutoksen vastaisia toimia. Raportti osoittaa, kuinka valtava kuilu maailman suurimpien kivihiilen, öljyn ja maakaasun tuottajien ja Pariisin ilmastotavoitteiden välillä on”, sanoo tiedotteessa sanoo yksi raportin kirjoittajista, Itä-Suomen yliopiston ilmasto-oikeuden ja -politiikan professori Harro van Asselt.

Raportti nostaa esiin van Assaltin mielestä myös kansallisten politiikkojen ja kansainvälisen yhteistyön tuomia mahdollisuuksia.

YK:n raportti ensi viikolla

Raportin tekemiseen osallistui yli 50 tutkijaa useista yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Raportissa on ensikertaa arvioitu ilmastotavoitteiden ja kaavaillun fossiilisten polttoaineiden tuotannon välistä kuilua. Ensi viikolla julkaistava YK:n ympäristöohjelman päästöraportti niin ikään osoittaa, että valtioiden lupaamat päästörajoitukset jäävät ilmastotavoitteista.

Raportin mukaan kivihiilen liikatuotanto on suurinta. Valtiot aikovat tuottaa kivihiiltä vuoteen 2030 mennessä 150 prosenttia enemmän verrattuna tasoon, joka hillitsisi ilmaston lämpenemisen 2 asteeseen, ja 280 prosenttia enemmän kuin 1,5 asteen ilmastotavoite mahdollistaisi.

Lisäksi valtiot tuottavat öljyä ja maakaasua 40–50 prosenttia enemmän kuin ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 2 asteeseen vuoteen 2040 mennessä mahdollistaisi. Kansallisissa ennusteissa valtioiden aikomuksena on lisätä kivihiilen tuotantoa 17 prosentilla, öljyn tuotantoa 10 prosentilla ja maakaasun tuotantoa 5 prosentilla Pariisin ilmastosopimuksen kansallisiin päästövähennystavoitteisiin verrattuna.

Suomi voisi edistää siirtymää 

Raportin kirjoittajat esittelevät tuotantokuilun poistamiseksi useita vaihtoehtoja, kuten etsintä- ja louhintalupien rajoittaminen, tukien poistaminen ja tuotantosuunnitelmien mukauttaminen ilmastotavoitteisiin.

Raportti keskittyy suurimpiin fossiilisten polttoaineiden tuottajiin, mutta nostaa samalla esiin muiden maiden mahdollisuudet nousta johtavaan asemaan ilmastonmuutoksen torjunnassa.

”Uusi-Seelanti ja Costa Rica ovat jo ilmoittaneet kieltävänsä uusien öljy- ja maakaasulähteiden etsimisen. Myös Suomi yhdessä muiden eurooppalaisten maiden kanssa voi edistää samankaltaista politiikkaa muissa maissa ja kritisoida maita, joissa edelleen rakennetaan uutta fossiilisisin polttoaineisiin perustuvaa infrastruktuuria, Van Asselt toteaa.

Van Asselt kuuluu Itä-Suomen yliopiston CEEL-verkostoon (Center for Climate Change, Energy and Environmental Law), jossa on mukana ilmastonmuutos-, energia-, luonnonvara- ja ympäristöoikeuden tutkijoita ja asiantuntijoita.

Raportti on tuotettu useiden kansainvälisten tutkimuslaitosten ja YK:n ympäristöohjelma UNEPin yhteistyönä.

JAA