Päämainos
Teknologia 10.08. 06:41

"Kaikki energia voidaan tuottaa uusiutuvilla jo ennen vuotta 2050"

LUT-yliopisto ja 14 muuta kansainvälistä yliopistoa ehdottavat uutta energiajärjestelmää, joka perustuisi aurinko- ja tuulivoimaan, energiavarastoihin, sektori-integraatioon sekä suoraan ja epäsuoraan sähköistämiseen.

10.08.2022
Teksti Osto&Logistiikka

Tutkijoiden ehdotus pohjautuu vastikään julkaistuun tutkimusartikkeliin. LUT-yliopisto tiedotti aiheesta 9.8.

Täysin uusiutuviin energianlähteisiin perustuvasta energiajärjestelmästä on tullut tieteen valtavirtaa. Sadat tieteelliset tutkimukset todistavat, että 100-prosenttisesti uusiutuva energiajärjestelmä voidaan saavuttaa jo ennen vuotta 2050 tai viimeistään siihen mennessä niin maailmanlaajuisesti, alueellisesti kuin kansallisesti. Aiheeseen liittyvien tutkimusten määrä on kasvanut vuosittain noin kolmanneksella vuodesta 2010 alkaen, ja määrä kasvaa edelleen.

"Yhä useammat tutkijat osoittavat, että energian kysyntä voidaan kokonaisuudessaan kattaa uusiutuvilla energialähteillä. Se on pitkällä aikavälillä myös edullisempaa ja kestävyysvaatimusten mukaista", tiivistää LUT-yliopiston professori Christian Breyer. Hän on yksi uuden ”On the History and Future of 100% Renewable Energy Systems Research” -artikkelin yli 20:stä kirjoittajasta.

Uusi energiajärjestelmä perustuisi aurinko- ja tuulienergiaan, energiavarastoihin, sektori-integraatioon sekä energia- ja teollisuussektoreiden sähköistämiseen, joka perustuu vetytalous- ja Power-x-ratkaisuihin. Niitä täydennetään tulevaisuudessa myös hiilidioksidin talteenotolla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

"YK:n mukaan yli 160 yritystä on sitoutunut yli 70 biljoonalla dollarilla maailmanlaajuisen hiilineutraaliuden saavuttamiseen, mikä tarkoittaa fossiilisista polttoaineista luopumista vuoteen 2050 mennessä. Tutkimuksemme mukaan teknologia täysin uusiutuvan energiajärjestelmän toteuttamiseen on jo olemassa”, kertoo apulaisprofessori Sven Teske Sydneyn teknillisestä yliopistosta (UTS).

”On tieteellisesti todistettua, että 100-prosenttisesti uusiutuva energiajärjestelmä on teknisesti ja taloudellisesti mahdollinen. Seuraava tavoitteemme on, että tutkimuksemme sisällytetään IPCC:n ilmastoraportteihin, koska ne perustuvat tällä hetkellä vanhentuneeseen tutkimukseen", Teske lisää.

Ei enää skeptisyyttä tai epäilyksiä

Uusiutuvan energiajärjestelmän tutkimukseen on suhtauduttu aiemmin todella epäilevästi. Nyt yli 20 johtajaa tutkijaa 15 eri organisaatiosta ja yhdeksästä maasta ovat yhdistäneet näkemyksensä uuteen tieteelliseen artikkeliin, jossa kerrotaan tutkimusalan kehityksestä ja nykytilasta, vastataan aiempaan kritiikkiin sekä esitellään näkemys tulevaisuuden tutkimustarpeista.

"Monet nuoret ovat masentuneita, koska he kokevat, ettei ilmastonmuutosta voida pysäyttää. Me haluamme tarjota heille toivoa osoittamalla, että maailman koko energiantarve voidaan kattaa uusiutuvilla energianlähteillä ja vieläkin edullisemmin kuin fossiilisilla. Kun esitimme tämän ajatuksen ensimmäistä kertaa, meitä pilkattiin, mutta uusi tutkimuksemme osoittaa, että nyt ideamme ovat valtavirtaa", kertoo Auke Hoekstra Eindhovenin teknillisestä yliopistosta.

Suurin osa kritiikistä koskee uusiutuvaan energiaan sijoitetun pääoman tuottoastetta, järjestelmän vakautta ja vaihtelevuutta, kustannuksia, raaka-aineiden kysyntää ja tieteellisen yhteisön hajaannusta. Tutkijoiden mukaan osa kritiikistä on vanhentunutta ja osa sen aiheista on puolestaan jo ratkaistu, joten kritiikin aiheet eivät oikeasti estä uusiutuvan energiajärjestelmän toteuttamista.

"Usein sanotaan, etteivät uusiutuvat energianlähteet voi tarjota sijoitetulle pääomalle parempaa tuottoa kuin fossiiliset, koska niitä tarvitaan edelleen uusiutuvien polttoaineiden valmistamiseen ja käyttöönottoon. Tämä on täysin väärä luulo: samalla logiikalla kivihiilestä ei olisi koskaan voinut tulla varteenotettavaa energianlähdettä, koska sen kuljettamiseen kaivoksilta tarvittiin aluksi ihmis- ja hevosvoimaa", lisää Macro Raugei, joka työskentelee sekä Oxford Brookes -yliopistossa että Kolumbian yliopistossa New Yorkissa.

Tutkijoiden mukaan kansainväliset tahot, kuten ilmastonmuutospaneeli IPCC, ovat toistaiseksi olleet varsin vastahakoisia huomioimaan täysin uusiutuviin perustuvan energiajärjestelmän raporteissaan. Heidän mukaansa siirtymä edullisempaan ja kestävämpään järjestelmään olisi nopeampaa, jos järjestöt ottaisivat huomioon viimeaikaisen tutkimuksen.

Uutta tutkimusta tarvitaan edelleen

Uusiutuvan energian tutkimuksen myötä tarvitaan myös uusia toimintamalleja, jotka puolestaan kaipaavat uutta tutkimusta. Laajasta yhteiskunnallisesta keskustelusta on noussut monia uusia tutkimusaiheita, jotka liittyvät muun muassa sektori-integraatioon, älykkäisiin energiajärjestelmiin, kriittisten materiaalien saatavuuteen, vuosittaisiin resurssivaihteluihin, järjestelmän luotettavuuteen ja turvallisuuteen sekä negatiivisiin hiilidioksidipäästöihin.

“Tarvittavat teknologiat ovat jo saatavilla. Useissa maissa on osoitettu käytännössä, että energiatehokkuudesta, sähköistämisestä, kaukolämmöstä ja sähköpolttoaineista on mahdollista saada synergiaetuja. Nyt päättäjien tulee lopettaa kaikki investoinnit fossiilisiin polttoaineisiin ja keskittyä uusiutuviin energianlähteisiin perustuviin älykkäisiin energiajärjestelmiin", sanoo Brian V. Mathiesen Aalborgin yliopistosta.

Tutkijoiden mukaan yritysten, järjestöjen ja valtioiden tulee työskennellä yhdessä, jotta ihmiset saadaan sitoutumaan uusiin energiajärjestelmiin. Kehittämistä vaativat varsinkin paikalliset omistus- ja hallintokäytännöt sekä markkinamallit, jotta uusi järjestelmä voidaan ottaa käyttöön ympäri maailmaa.

AVAINSANAT

LUT-yliopisto

JAA

LUETUIMMAT