Päämainos
Kehä III:n tieopasteisiin uudenlaisia ajotiedotteita
Teknologia 27.09. 08:53

Kehä III:n tieopasteisiin uudenlaisia ajotiedotteita

Ensikertaa Suomessa autoilijat saavat myös monipuolista ajoaika- ja poikkeamatiedotusta.

27.09.2023
Teksti Esko Lukkari kuvat Antti Havukainen / Wikipedia

Kehä III:n uuteen liikenteenhallintajärjestelmään välillä Turunväylä - Itäväylä, vaihtuviin tiedotusopasteisiin saadaan ensikertaa Suomessa mukaan näkymät ajoaika- ja poikkeamatiedoista. Tiedotusopasteet otetaan käyttöön syys-lokakuun vaihteessa.

Uusissa opasteissa Fintraffic hyödyntää oman liikennetietonsa lisäksi Wazen reaaliaikaista tilannetietoa. Tiedotusopasteissa kerrotaan tuttuun tapaan lisäksi sää- ja keli-infoa sekä tietoa liikenteen häiriöistä.

Fintraffic tiedotti asiasta 19.9.

Uusittu Fintrafficin liikenteenhallintajärjestelmä käsittää kaikkiaan 13 vaihtuvaa tiedotusopastetta tietoliikenne- ja sähkönsyöttöjärjestelmineen. Niissä näytetään tiellä liikkujille entistä laajempaa liikennetietonäkymää.

”Tavoitteenamme on luoda mahdollisimman kattava kokonaiskuva siitä, mitä liikenteessä tapahtuu juuri nyt. Kehä III:n liikenteenhallintajärjestelmän uusimisen yhteydessä on ollut otollinen aika hyödyntää opasteiden sisällön tuottamisessa myös Wazen kautta saatavaa dataa. Autoilijat näkevät jatkossa Kehä III:n tieosuudella ajaessaan vaihtuvista tiedotusopasteista oletetun ajoajan poikkeamat sekä ennakkotiedon ruuhkautuneesta tieosuudesta”, sanoo tiedotteessa Fintrafficin palvelupäällikkö Jarkko Johansson.

Fintrafficin tavoitteena on entistä kattavampi tietopohja liikenteen ja logistiikan käyttäjille. Tähän tarvitaan yhteistyötä liikenteen eri osapuolten kanssa. Siksi Fintraffic kertoo rakentavansa liikenteen dataekosysteemiä sekä kehittävänsä alustapalveluita.

Fintraffic on mukana Waze for cities -ohjelmassa, jossa kumppanit voivat hyödyntää Wazen keräämää liikennedataa, ja jakaa myös omaa dataa Wazelle. Waze hyödyntää Fintrafficin sovelluskehittäjille suunnatun, avointa dataa jakavan Digitraffic-palvelun kautta Fintrafficin liikennetiedotteita.

Matka-aikatiedotus

Tiedotusopasteiden ollessa perustilassa niissä esitetään matka-aikatietoja. Matka-aika esitetään aina ajosuunnan mukaan valtatielle 1 tai 7, seuraavalle säteittäiselle valtatielle (valtatie 3 tai 4) sekä lähimpää säteittäistä päätietä pitkin Kehä I:lle.

Matka-aika esitetään muutoksena verrattuna normaaliin ruuhkattomaan tilanteeseen, esim. viivytys Kolmostielle +4 min. Jos tilanne on ruuhkaton, esitetään näytössä +0 min.

Liukkausvaroitus

Sää- ja kelitiedotuksen ollessa huonoissa ajo-olosuhteissa aktiivinen, näytöissä ei esitetä viivästymisaikaa Kehä I:lle.

Liukkailla keleillä, kun tien lämpötila on alle +5 astetta, näytössä voi näkyä myös pelkät tien ja ilman lämpötilat, mikäli kyse on liikenteellisesti hiljaisesta ajasta (liikennemäärä on ajosuunnassa alle 500 ajoneuvoa/h ja tilanne on ruuhkaton (matka-ajat ovat +0 min).

Ruuhkavaroitus

Kun vaihtuvan tiedotusopasteen jälkeiseltä seurantajaksolta havaitaan selkeästi alentuneita ajonopeuksia ja liikenne mahdollisesti pysähtelee, näytetään opasteessa varoitusmerkki ”liikenneruuhka”. Lisäksi varoitusmerkin lisäkilvessä ilmoitetaan joko etäisyys kohteeseen (kuva 3) tai vaikutusalueen pituus (kuva 4).

Verkollinen sujuvuustiedotus

Vaihtuvissa tiedotusopasteissa tiedotetaan myös Kehä III:lla risteävien pääteiden merkittävistä sujuvuusongelmista, mikäli ongelmakohdat sijaitsevat lähellä Kehä III:sta.

Sää- ja kelitiedotus

Tiedotusopasteiden infot heikentyneestä ja huonosta sää- ja keliolosuhteesta toimii vastaavasti kuin aiemmin.

JAA

LUETUIMMAT