Keliberille 10 miljoonaa euroa uutta pääomaa

Osakeanti vahvistaa yhtiön rahoitusasemaa ja on askel kohti litiumprojektin toteutumista ja akkukemikaalituotannon aloittamista.

25.02.2019
Teksti Esko Lukkari

Kaivosyhtiö Keliberin rahoitusasema on vahvistunut merkittävästi, kun yhtiön nykyisille osakkeenomistajille suunnattu osakeanti ylimerkittiin. Osakeannissa merkittiin yhteensä 204.081 uutta B-osaketta. Annilla kerättiin yhteensä 10 miljoonaa euroa. Keliber on pitkään valmistellut Kaustisten litiuminvestoinnin käynnistämistä. Litiumia tarvitaan sähköautojen akuissa. Rahoituksen saaminen on ollut hankkeen esteenä.

Kannustinjärjestelmään sidotussa yhtiön uudelle vakituiselle henkilöstölle suunnatussa osakeannissa merkittiin yhteensä 285 uutta B-osaketta. Annilla kerättiin yhteensä yli 12.500 euroa. Antiin osallistuivat kaikki yhtiön uudet vakituiset työntekijät.

Osakeantien yhteydessä Suomen Malmijalostus Oy:n osakeomistus Keliber Oy:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on noussut yli 24 prosenttiin ja Suomen Malmijalostus Oy:stä tuli Keliberin suurin osakkeenomistaja. Keliber sai samalla uutta pääomaa 10 miljoonaa euroa.

Toteutuneiden osakeantien jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 1.290.867 kappaletta, joista A-sarjan osakkeita on 160.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 1.130.867 kappaletta.

Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg on erittäin tyytyväinen osakeantien tuloksiin.

”Me jatkamme työskentelyä litiumprojektimme rakentamisen vaatimien lupien varmistamiseksi ja aloitamme toteutussuunnittelun. Panostamme myös voimakkaasti tuote- ja markkinastrategiamme toteutukseen ja neuvotteluihin potentiaalisten asiakkaidemme kanssa. Projektimme rakennusvaiheen rahoitusvalmistelut etenevät suunnitellusti yhteistyössä neuvonantajiemme kanssa”, hän sanoo tiedotteessa.

JAA