Kyber2020 päivittää Suomen kybertorjuntaa
Teknologia 09.08. 09:26

Kyber2020 päivittää Suomen kybertorjuntaa

Huoltovarmuuskeskus toivoo yritysten osallistuvan ohjelman tekemiseen.

09.08.2019
Teksti Esko Lukkari

Huoltovarmuuskeskus valmistelee Kyber2020 –ohjelmaa. Kyberturvallisuuden tila eri toimialoilla -hankkeen tarkoituksena on päivittää elinkeinoelämän ja yhteiskunnan keskeisten toimijoiden kykyä torjua kyberuhkia ja selvitä kyberhäiriötilanteista. 

Huoltovarmuusorganisaation Digipoolin toimeksiannosta on lähdetty muodostamaan tilannekuvaa yrityskentän kyberturvallisuuden tilasta. Tilannekuvan muodostamiseen käytetään Kyberturvallisuuskeskuksessa valmisteltua kansallista arviointimallia, jota käyttäen haastatellaan yli sataa eri toimialoja edustavaa yritystä.

Huoltovarmuuskeskus tiedotti asiasta 2.7.

Tavoitteena on saavuttaa entistä parempi kyky havaita uhat, muodostaa yhteinen tilannekuva sekä kehittää yhteisiä toimintatapoja kommunikointiin ja johtamiseen.

Selvityshanke tuottaa yrityksille tietoa niiden omasta tilasta sekä toimialakohtaisia raportteja, benchmark-tietoa alan yrityksistä, ja tarjoaa toimialat ylittävän näkymän kansalliseen Kyberturvallisuuden tilaan.

Yrityksiä lähestytään

Yrityksiä, joiden toivotaan osallistuvan hankkeeseen, on tarkoitus lähestyä puhelimitse ja sähköpostein kesän 2019 aikana.

Lisäksi hankkeesta on tarkoitus järjestää tiedotustilaisuus 27.8.2019 erikseen kutsutuille yrityksille.

Huoltovarmuuskeskus hakee myös uutta toimitusjohtajaa, kun Raimo Luoma irtisanoitui ja siirtyi pääministeri Antti Rinteen valtiosihteeriksi. 

Keskuksen väliaikaisena toimitusjohtaja on toiminut Asko Harjula 12.6. lähtien tehtävän hakuprosessin ajan, enintään 31.10.2019. saakka.

JAA