Lassila & Tikanoja perustaa materiaalikeskuksen

08.03.2018
Teksti Esko Lukkari

Lassila & Tikanoja suunnittelee useita miljoonia euroja maksavan materiaalitehokkuuskeskuksen perustamista Ouluun Kiimingin Välimaalle. Keskuksen rakentaminen aloitettaisiin vuonna 2019 ja toiminta vuonna 2020. Keskuksen toiminta-ajaksi on arvioitu vähintään 50 vuotta. 

Keskus kehittäisi uusia käsittelymenetelmiä sekä jatkojalostaisi teollisista sivuvirroista ja maamassoista uudelleenkäytettäviä materiaaleja ja edistäisi luonnonvarojen kestävää käyttöä. 

”Olemme pitkään etsineet Oulun seudulta aluetta, jossa voisimme kehittää tulevaisuuden hyötykäyttöratkaisuja. Oulun seudulla on erinomaiset edellytykset kehittyä kiertotalouden valtakunnalliseksi osaamiskeskukseksi vankan teollisuuspohjan ja korkeatasoisen tutkimustoiminnan ansiosta”, sanoo tiedotteessa liiketoimintajohtaja Ari-Pekka Heikkilä Lassila & Tikanojalta. 

Välimaan alue sijaitsee Kiiminki-Yli-Ii-maantien varrella, ja siellä on ollut vuoteen 2003 saakka Kiimingin yhdyskuntajätteen kaatopaikka. Kiertokaari Oy:llä on ympäristölupa Välimaalle sijoittuvalle pilaantuneiden maiden käsittelykeskukselle. Oulu on suunnitellut Välimaasta seudullista kiertotalousaluetta. 

L&T:n keskukseen vastaanotettaisiin materiaaleja ja jätteitä pääasiassa Pohjois-Suomesta. Keskuksessa jätteitä ja muita materiaaleja aiotaan käsitellä, välivarastoida ja toimittaa muualle käsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi. 

”Keskuksen ensisijaisena tavoitteena on jätteiden prosessointi materiaaleiksi ja suurin osa vastaanotettavista materiaaleista toimitetaan keskuksen ulkopuolelle kierrätykseen tai hyötykäyttöön”, Heikkilä sanoo. 

Suunniteltu materiaalitehokkuuskeskus vastaisi alueellisesti valtakunnallisen jätehuollon suunnitelman pitkän aikavälin tavoitteisiin. Pitkän aikavälin tavoitteena on muun muassa se, että laadukas jätehuolto on osa kestävää kiertotaloutta. Materiaalitehokas tuotanto ja kulutus säästävät luonnonvaroja sekä hillitsevät ilmastonmuutosta. Hyvin toimivat kierrätysmarkkinat synnyttävät myös uusia työpaikkoja ja materiaalikierrot ovat haitattomia. 

”Toteutuessaan hanke tukee Kiimingin alueen elinvoimaisuutta ja vahvuutta ja tuo alueelle uudenlaista teollisuustoimintaa ja sen myötä mahdollisia työpaikkoja,” toteaa Ari-Pekka Heikkilä L&T:ltä.

JAA