Liikennevirasto julkaisee mittaustietoja

14.08.2017

Suomen tieverkolla on noin 500 mittausasemaa, jotka keräävät automaattisesti dataa tieliikenteestä. Tien päällysteeseen upotetut silmukat mittaavat ylittävän ajoneuvon ajosuunnan, ajokaistan, ajonopeuden ja pituuden. Liikennevirasto julkaisi huhtikuussa näiden mittausasemien keräämät tiedot avoimena datana. Aineisto päivittyy päivittäin. 

”Mittausaineisto on laajin yksittäinen Liikenneviraston avaama tietoaineisto. Se koostuu yli 2,5 miljoonasta yksittäisestä CSV-tiedostosta”, kertoo Liikenneviraston Tomi Lapinlampi.

JAA