Päämainos

LUT:lle 3D-tulostamisen osaamiskeskus

Lappeenrantaan halutaan metallimateriaalien 3D-ekosysteemi.

18.10.2018
Teksti Esko Lukkari

Lappeenrannan teknillinen yliopisto perustaa 3D-tulostuksen osaamiskeskittymän. Se on osa LUT:n lasertyöstön ja teräsrakenteiden tutkimusryhmien Teollisuuden 3D-tulostus (Me3DI) -hanketta.

Hanke on saanut 323 000 euron suuruisen rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastolta.

Syksyllä 2018 alkaneessa Me3DI-hankkeessa selvitetään metallin 3D-tulostustekniikan mahdollisuuksia, välitetään alan tietoa ja tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Me3Di-hankkeessa hyödynnetään LUT:n teknologista osaamista ja laitekantaa. projekti jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka, minkä jälkeen osaamiskeskittymä jää tukemaan alan liiketoimintaa Etelä-Karjalassa.

Me3DI-projektin tavoitteena on luoda Etelä-Karjalan alueelle alan ekosysteemi, jossa hyödynnetään vuorovaikutteisesti jokaisen osanottajan osaamista ja resursseja.

LUT tiedotti asiasta 12.10.

”Avainasemassa on lisätä ymmärrystä tekniikan mahdollisuuksista ja miten kukin toimija voi hyödyntää sitä omalla alallaan. 3D-tulostamisen avulla luodaan alueelle paljon uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia”, sanoo tiedotteessa projektipäällikkö, LUT School of Energy Systemsin tutkija Heidi Piili.

LUTin vetämässä kaksivuotisessa projektissa on jo mukana useita erikokoisia yrityksiä, jotka osallistuvat 3D-tulostamiseen niin teknologian ja prosessien kehittäjinä kuin loppukäyttäjinä. Uusillakin yrityksillä on mahdollisuus liittyä mukaan hankkeeseen.

Uudenlaiset metallikomponentit

3D-tulostustekniikka antaa mahdollisuuden suunnitella tietokoneella uudenlaisia osia, joita ei voida tehdä perinteisin keinoin. Tulostettuja osia voidaan käyttää kriittisinä komponentteina teknisissä ja mekaanisissa laitteissa, jolloin osien avulla voidaan muun muassa parantaa teknisten prosessien hyötysuhteita. Suunnittelussa on kuitenkin huomioitava esimerkiksi kappaleiden tukirakenteet.

”Esimerkiksi putkiliitoksen ei enää tarvitse olla 90 asteen kulma, vaan tulostettuna se voi olla virtaviivaisempi, veden virtausta mukaileva. Näin siihen ei tule yhtä helposti tukoksia ja muoto säästää pumppaamiseen käytettävää energiaa”, kertoo Piili.

Koneen osien tulostus vähentää materiaalihukkaa ja säästää varaosien valmistuksessa käytettävää energiaa. Suuria varaosavarastoja ei myöskään enää tarvita.

”3D-tulostuksessa voidaan käyttää paikallisesti kierrätettyä metallimateriaalia, mikä tekee tuotannosta omavaraisempaa”, sanoo Piili.

LUT:n käytössä oleva jauhepetisulatusmenetelmään perustuva tulostin sulattaa hienoa metallijauhetta laserin avulla lujaksi metalliksi. Sen avulla voi tulostaa niin ruostumatonta terästä, alumiinia, titaania tai erilaisia seoksiakin. Menetelmän etuja ovat hyvät mekaaniset ominaisuudet, tulosteen lujuus ja tarkkuus.

JAA

LUETUIMMAT