Päämainos

LUT:n Green Campukselle Nokian LTE-verkko

22.03.2018
Teksti Esko Lukkari

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) ja Nokia rakentavat LUT:n kampukselle tutkimuskäyttöön tarkoitetun LTE-verkon. Alkuvaiheessa verkko kytkeytyy osaksi LUT:n tutkimus- ja opetusympäristöä ja toimii esineiden internetin sekä älykkään sähköverkon testaamisalustana ennen 5G-teknologian käyttöönottoa. 

Tarkoitus on tutkia edistyksellisen langattoman teknologian hyödyntämistä tulevaisuuden energiajärjestelmien ohjaus- ja tiedonsiirtoalustana. Nokian verkkoratkaisu mahdollistaa Green Campuksen järjestelmäkomponenttien seurannan ja ohjauksen langattomasti. 

Green Campukseen kuuluvat tuuli- ja aurinkovoimalat, energiavarastot, vedyn tuotantoyksikkö ja sähköautojen latauspisteet kytketään suljettuun verkkoon. 

"LUT:n kampus siirtyy langattomaan aikakauteen. Kytkemällä Nokian digitaalinen automaatiopilvi Green Campuksemme laitteisiin autamme Nokiaa testaamaan, miten verkko soveltuu hajautettuun sähköntuotantoon. Langattomaan verkkoon voidaan kytkeä kaikenlaisia laitteita ja sitten nähdään, mikä on verkon luotettavuus, saatavuus ja turvallisuus", sanoo LUT:n sähkötekniikan professori Olli Pyrhönen

Keskiössä esineiden internet  

Uudella pilviratkaisulla LUT:n tutkijat haluavat ymmärtää, mitä uutta tietoliikenneteknologia voi tarjota. Lisäksi digitaalinen automaatiopilvi yhdistää informaatioteknologiaa hajautetun energianjärjestelmän hallintaan. 

"Langattoman LTE-verkon testaus tukee LUT:n profiloitumista esineiden internetiin entisestään. Hiljattain meille palkattiin IoT-alan apulaisprofessorikin, Pedro Nardelli", Pyrhönen kertoo. 

Hajautettu energiantuotanto lisää tarvetta informaation siirtoon. Esimerkiksi akkuvarastot edellyttävät reaaliaikaista ohjausta, jotta ne voivat osallistua sähköverkon reaaliaikaisen tehotasapainon ylläpitoon ja sähkökauppaan. Nokian verkossa voidaan reaaliaikaisesti testata Green Campuksen akkuvaraston hyödyntämistä sähköverkon tasehallintaan. 

Verkolla voidaan harjoitella myös kotitalouksien energian kysyntäjoustoa antamalla laitteille komentoja langattomasti. LUT tutkii, mitä kaikkea lähes rajattoman kapasiteetin sekä pienen viiveen tarjoava langaton verkko mahdollistaa. 

"Jos vaikka sähköauto kytkeytyy langattomaan tiedonsiirtoverkkoon, autolle voisi antaa ohjeita, milloin kannattaa ladata akkuja ja milloin ei. Informaatio siirretään langattomasti, vaikka sähköenergian siirto edellyttää kaapelia. Myös ajoneuvon tunnistus ja laskutus voisivat tapahtua langattomalla verkolla. Järjestelmien toteuttaminen langattoman teknologian avulla on kustannustehokkaampaa kuin kaapeleihin perustuvilla tiedonsiirtoratkaisuilla", sanoo Pyrhönen. 

"Tuemme ihmisten ja koneiden välisten yhteyksien kautta tapahtuvaa digitaalista transformaatiota, joka parantaa ketteryyttä, yhteistyötä, tehokkuutta, innovatiivisuutta ja asiakaskokemusta. Digitaalinen automaatioratkaisumme voisi nopeuttaa vihreän energian käyttöönottoa merkittävästi", toteaa Stephan Litjens, General Manager, Digital Automation, Nokia. 

JAA