Päämainos
Meriliikenteenohjaus kehittää Meri-VHF-liikennettä koneälyllä
Teknologia 15.03. 06:23

Meriliikenteenohjaus kehittää Meri-VHF-liikennettä koneälyllä

Automatisoituja lähetyksiä testataan Turku Radion merivaroituksissa jo vuoden 2024 aikana.

15.03.2023

Fintrafficin meriliikenteenohjaus on käynnistänyt yhdessä merenkulun tutkimuskeskus Fraunhofer CML:n kanssa tutkimushankkeen, jossa kehitetään Meri-VHF-liikennettä automaattista puheentunnistusta hyödyntämällä.

Koneälyä käyttävä puheentunnistusjärjestelmä luo puheradioliikenteestä Fintrafficin meriliikennekeskuksiin reaaliaikaisen muunnoksen tekstimuotoon, joka tukee etenkin häiriötilanteissa viestien oikeata tulkintaa.

Meriliikennekeskus pääsee pilotoimaan automaattisen puheentunnistusjärjestelmän prototyyppiä VHF-radioliikenteessä jo vuoden 2024 alusta

Fintrafiic tiedotti asiasta 27.2.

Päivystys on ympäri vuorokauden

Fintrafficin meriliikenteenohjaus päivystää Suomen rannikon kattavaa VHF-radiojärjestelmää vuorokauden ympäri, ja VHF-puheradio on yksi keskeisistä työvälineistä meriliikennekeskuksissa.

”Meri-VHF-liikenteen kehitystyö mahdollistaa koneoppivan älyn kytkemisen myös perinteisen radioliikenteen rinnalle, jota nyt lähdemme Suomen oloissa tutkimaan tarkemmin”, sanoo tiedotteessa hankepäällikkö Olli Soininen Fintrafficin meriliikenteenohjauksesta.

Tutkimushankkeessa selvitetään koneälyn ja automaation hyödyntämisen soveltuvuutta alusliikennepalveluun sekä rakennetaan kansalliselle tasolle protomallin, jolla testataan muun muassa automaattista puheentunnistusta normaalin radioliikenteen tukena.

Puheentunnistuksen protomallin lisäksi hankkeessa luodaan pohja yksisuuntaisten VHF-radiolla annettavien ilmoitusten tuottamisesta puheohjelmistolla, jossa hyödynnetään suoraan reaaliaikaista meriliikenteen tilannekuvaa. Automatisoituja lähetyksiä on määrä testata Suomen kansallisen rannikkoradioasema Turku Radion merivaroituksissa jo vuoden 2024 aikana.

Fraunhofer CML mukana hankkeessa

Tutkimushankkeessa yhdistetään merenkulun tutkimuskeskus Fraunhofer CML:n puheentunnistuksen aiempi kokemus sekä Fintrafficin osaaminen kansallisen Meri-VHF-liikenteen toiminnasta ja erikoispiirteistä.

”Meriliikenteessä on monia vain sille tyypillisiä tekijöitä, jotka vaikeuttavat viestien vastaanottoa ja ymmärtämistä. Laivojen moottorien ääni hukuttaa usein puheen alleen, ja toisaalta miehistöt koostuvat eri maiden kansalaisista, joilla on kaikilla omat aksenttinsa ja murteensa. Tämän tyyppisiä pulmia meidän tulee pystyä ratkomaan, jotta voimme kehittää meriliikenteen yhteydenpitoa parempaan suuntaan”, sanoo tutkija Maximilian Reimann Fraunhofer CML:ta.

Meriliikenteessä on jo vuosikymmeniä turvauduttu Meri-VHF-yhteydenpitojärjestelmään alusten ja satamien välisessä viestinnässä. Meri-VHF-laitteen avulla laivat voivat muodostaa suoran radioyhteyden rannikkoaseman tai toisen aluksen kanssa sekä hälyttää pelastustoimet paikalle. Järjestelmän merkitys aluksen turvallisuudelle on niin merkittävä, että se on pakollinen kaikilla suuremmilla merenkulkualuksilla.

Meri-VHF:n kautta käytävän viestinnän laatuun vaikuttavat kuitenkin monet tekijät. Esimerkiksi osapuolten välinen välimatka, antenniratkaisut ja niiden kunto sekä erilaiset sääolosuhteet voivat vaikuttaa viestin selkeyteen.

JAA