Päämainos

Metallinjalostus suurhankkeella päästöjen kimppuun

Metallinjalostuksessa on Suomen valmistavan teollisuuden suurin CO2-vähennyspotentiaali.

24.02.2021
Teksti Esko Lukkari

Teollisuuden toimialoista suurimmat hiilidioksidipäästöt tuprauttava Suomeen metallinjalostusteollisuus käy 18 miljoonan euron tutkimushankkeella päästöjensä kimppuun. Alan osuus Suomen hiilidioksidipäästöistä on 10 prosenttia.

Suurimmat metallinjalostusteollisuusyritykset ja tutkimusorganisaatiot ovat käynnistäneet mittavan kolmivuotisen tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on kehittää teknologioita metallien tuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. 

Hankkeessa prosessien pilotoinnista vastaavat Boliden Harjavalta, Boliden Kokkola, Freeport Cobalt, Fortum, Metso Outotec ja Outokumpu. Hankkeeseen osallistuu myös kolme pk-yritystä, Kivisampo, Owatec sekä Sapotech. Lisäksi yhteistyökumppaneina toimivat Metsä Group, Ovako ja SSAB.

Konsortioon kuuluvat tutkimusorganisaatiot ovat Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, VTT ja Åbo Akademi, joista hankkeen parissa työskentelee aktiivisesti 40 henkilöä. Hanketta koordinoi Oulun yliopisto.

Oulun yliopisto tiedotti hankkeesta 16.2.

Business Finland rahoittaa 10 miljoonalla

Business Finland rahoittaa hanketta lähes 10 miljoonalla eurolla. Hankkeen kokonaisarvo on 18 miljoonaa euroa. 

Metallinjalostusteollisuuden tutkimushanke Towards Carbon-neutral Metals (TOCANEM) on myös osa kansallisen ja EU-tason vähähiilisyystiekartan käytännön toteutusta.

Tutkimushanke pohjustaa hiilineutraalin metallinjalostuksen tulevaisuudessa tarvitsemia mittavia investointeja. Sen tavoitteena on vakiinnuttaa Suomen asemaa prosessi-innovaatioiden ja tuotantoteknologioiden edelläkävijänä ja kaupallistajana sekä vahvistaa metallien valmistuksessa sähkön ja vedyn hyödyntämiseen liittyvää osaamista.

“Hanke vie suomalaista metalliteollisuutta kohti Suomen asettamia hiilineutraaliustavoitteita ja edistää metallinvalmistuksen ekosysteemin strategista uudistumista”, sanoo tiedotteessa Oulun yliopiston professori ja hankkeen vastuullinen johtaja Timo Fabritius.

Ala on Suomen tärkeimpiä vientialoja

Vuonna 2019 metallienjalostusalalla toimi noin 15 000 työntekijää. Alan liikevaihto oli noin 11 miljardia euroa. Metalliteollisuuden osuus Suomen tavaraviennistä oli 12 prosenttia ja viennin osuus myynnistä 80 prosenttia.

”Hankkeessa tavoiteltu CO2-vapaiden teknologioiden ja tuotteiden sekä kiertotalouden edelläkävijyys vahvistaa Suomen metalliteollisuuden asemaa kansainvälisillä markkinoilla, mikä vaikuttaa myönteisesti suomalaiseen elinkeinoelämään sekä luo uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja”, sanoo Metallinjalostajat ry:n toimitusjohtaja Kimmo Järvinen.

Business Finlandin mukaan prosessi-innovaatiot ja niiden käyttöönotto mahdollistavat CO2-päästöjen merkittävän vähentämisen. Panostus hiilineutraalin metallientuotannon tutkimukseen vie Suomen globaalien edelläkävijöiden joukkoon uusien teknologioiden ja hiilivapaiden tuotteiden kehittäjänä.

”Kestävä kehitys mahdollistaa talouden kasvun pitkällä aikavälillä. Tehtävämme on edistää suomalaisen osaamisen kehittymistä, jolla maamme menestyy myös tulevaisuudessa”, sanoo Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola.

JAA