Päämainos

Metsä Group ja ANDRITZ ja ligniinituotteiden koetehdas

Mukana on myös Dow, joka kehittää biopohjaisia tehonotkistimia betoni- ja kipsisovelluksiin.

08.04.2024

Metsä Group rakentaa Äänekosken biotuotetehtaan yhteyteen ligniininjalostuksen koetehtaan. Laitteet toimittaa ANDRITZ. Rakennustyöt alkavat kesällä 2024 ja tehdas valmistuu loppuvuonna 2025. Sen kapasiteetti on kaksi tonnia uudenlaista ligniinituotetta päivässä.

Ligniini on puun ainesosa, joka sitoo puukuidut toisiinsa. Selluntuotannossa ligniini erotetaan kuiduista kemikaalikierron mustalipeään ja hyödynnetään bioenergiana. Ligniiniä voitaisiin hyödyntää myös kemikaali- ja materiaalisovelluksissa.  

Metsä Group tiedotti asiasta 22.3.

Metsä Fibre ja ANDRITZ kehittävät koetehtaassa uuden ligniinituotteen valmistusprosessia, sen integrointia biotuotetehtaaseen sekä eri loppukäyttöjen edellyttämiä tuoteominaisuuksia. Koetehdashankkeessa on mukana myös Dow, joka kehittää biopohjaisia tehonotkistimia betoni- ja kipsisovelluksiin hyödyntäen koetehtaassa valmistettua ligniinituotetta.

”Tavoitteemme on, että selluntuotannon sivuvirrat hyödynnetään tarkkaan ja että ne tuottavat mahdollisimman suurta lisäarvoa. Haluamme kehittää uusiutuvista luonnonvaroista tuotteita, joilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita ja materiaaleja ”, sanoo tiedotteessa Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

ANDRITZ vastaa talteenotosta

ANDRITZ on kehittänyt teknologiakonsepteja ligniinin talteenottoon ja muokkaukseen osana sellutehtaiden sivuvirtojen hyödyntämisen kehitysohjelmaansa. ANDRITZ Oy:n toimitusjohtajan Kari Tuomisen mukaan yhtiö hakee uudelle ligniinituotteelle markkinoita ja koetehtaan mittakaava antaa arvokkaita kokemuksia siitä, miten LigniOx-prosessi integroidaan biotuotetehtaaseen ja miten se skaalataan teolliseen mittaan.

”Olemme Dow’lla sitoutuneet tekemään yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa yhä kestävämpien ratkaisujen innovoinnissa ja tuomisessa markkinoille”, sanoo Raquel Fortes, Dow Construction Chemicalsin globaalien liiketoimintojen johtaja. 

Dow haluaa uusia biopohjaisia tuotteita

"Tämä uusi teknologia laajentaa entisestään Dow'n biopohjaisten tuotteiden tarjontaa vastaamaan rakentamisen ja rakennusteollisuuden tulevaisuuden tarpeita”, hän sanoo.

Metsä Group, ANDRITZ ja Dow ovat jo aiemmin osoittaneet Teknologian tutkimuskeskus VTT:n koordinoimassa pilot-mittakaavan EU-hankkeessa, että jalostettu ligniini soveltuu betonin valmistuksessa korvaamaan fossiilipohjaisia kemikaaleja.

Äänekosken tehdasalue on Metsä Groupin suurin, ja siellä sijaitsevat yhtiön kartonki- viilu-, ja biotuotetehtaat. Lisäksi Äänekoskella sijaitsevat Metsä Groupin Kuura-tekstiilikuidun ja Muoto-kuitutuotteen koetehtaat.

JAA