Päämainos

Miljoonarahoitus tekoälyn mallitutkimukseen

Turun kauppakorkeakoulun johtama konsortio aloittaa kaksivuotisen tekoälytutkimuksen.

04.09.2020
Teksti Esko Lukkari

Turun kauppakorkeakoulun koordinoima kaksivuotinen tekoälyn AIGA-hankekokonaisuus (Artificial Intelligence Governance and Auditing) saia Business Finlandilta miljoonarahoituksen. Hankekonsortion kokonaisbudjetti on yli 4,5 miljoonaa euroa.

Kaksivuotisen konsortion päärahoittaja on Business Finland. Turun yliopistosta hankkeeseen osallistuvat Turun kauppakorkeakoulu, tulevaisuuden teknologioiden laitos sekä oikeustieteellinen tiedekunta. Mukana ovat lisäksi Verohallinto ja Helsingin yliopisto sekä Talent Base, Dain Studios, Zefort, Solita ja Siili Solutions. Hankkeessa tehdään yhteistyötä alan edelläkävijäyhtiöiden kuten Saidot Oy:n kanssa.

Turun yliopisto tiedotti hankkeesta 31.8.

AIGA-hanke keskittyy algoritmien, erityisesti tekoälyn tuottamien päätösten luotettavuuden, läpinäkyvyyden ja ymmärrettävyyden vahvistamiseen. AIGAssa kehitetään tekoälyn hallintamalleja ja -mekanismeja sekä näiden kaupallistamista ja viemistä kansainvälisille markkinoille.

”AIGA-hanke on Turun yliopistolle ensiluokkainen kumppaniverkosto kehittää tekoälyn hallintamalleja sekä tekoälyn ympärille muodostuvia palveluita ja liiketoimintaekosysteemiä”, sanoo tiedotteessa hankkeen johtaja apulaisprofessori Matti Mäntymäki Turun kauppakorkeakoulusta.

Vaikuttaa tekoälyn liiketoimintaan

”Odotamme AIGA-hankkeen synnyttävän pitkällä aikavälillä sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka vähentävät tekoälysovelluksia tuottavien ja käyttävien organisaatioiden riskejä. Hanke vaikuttaa suomalaisen tekoälyekosysteemin liiketoimintaan positiivisesti”, sanoo AI Business -ohjelman ohjelmapäällikkö Outi Keski-Äijö Business Finlandista.

Algoritminen päätöksenteko kaipaa onnistuakseen luottamusta, läpinäkyvyyttä ja tukevaa lainsäädäntöä. Algoritmit hoitavat nykyään yhä suuremman osan päätöksenteosta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

”Tämä koskee myös suoraan ihmisten henkeen ja terveyteen vaikuttavia päätöksiä esimerkiksi liikenteessä ja terveydenhoidossa. Siksi on tärkeää, että ihmiset voivat luottaa päätöksiin ja päätöksentekoprosesseihin, joihin algoritmit ovat osallistuneet”, Mäntymäki sanoo.

”Paine tekoälyn tuottamien päätösten läpinäkyvyyden lisäämiseksi luo erityisesti EU-alueelle kasvavan tarpeen ja sitä kautta markkinan tuotteille ja palveluille, jotka mahdollistavat vastuullisen tekoälyn toteuttamisen”, tiivistää työelämäprofessori Teemu Birkstedt.

Etusivulle >

Lisää teknologiauutisia >

JAA