Mullistus rataverkon kunnossapitoon

Uutta ratainfratiedon rekisteriä voidaan hyödyntää keinoälyn ja analytiikan sovelluksissa. 

16.10.2019
Teksti Esko Lukkari

Väylä on kehittänyt rataverkon kunnossapitoon uuden hallintajärjestelmän. Se tuo kustannussäästöjä ja antaa rataverkon kunnosta aiempaa paremman kuvan. Urakoitsijoiden raportointiin tarjotaan mobiilisovellukset.

Ratainfratietojen hallintajärjestelmän avulla saadaan valmiudet fyysisen rataomaisuuden elinkaaren hallintaan. Järjestelmän kolme pääsovellusta ovat ratakohteiden hallintasovellus (RATKO), kunnossapidon sovellus (RAIKU) ja ylläpidon ohjelmointisovellus (RYHTI). Sovelluksilla on jo noin 850 käyttäjää radan kunnossapidossa eri puolilla Suomea.

Väylä tiedotti asiasta 11.10.

”Meillä on jatkossa käytössä mm. ratainfratiedon rekisteri, jonka tietosisältöä voidaan helposti hyödyntää keinoälyn ja analytiikan sovelluksissa esimerkiksi erilaisten automaattisten ennusteiden ja analyysien tekemiseksi. Väylän, eli rataverkon haltijan, näkökulmasta tämä on mullistavaa”, sanoo tiedotteessa kehittämispäällikkö Ari-Pekka Manninen Väylästä.

Ajantasainen tieto yhdessä paikassa

Ratakohteiden hallintasovellus RATKO tuottaa näkymän fyysisiin ratakohteisiin omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon tarpeiden näkökulmasta. RATKO toimii ratainfrastruktuuriin liittyvän tiedon pääasiallisena tietovarastona, minkä lisäksi se vaihtaa tietoja eri viraston sisäisten ja sidosryhmien kehittämien järjestelmien kanssa. Rajapintojen kautta voidaan hakea muuttuneita ratainfratietoja eri järjestelmiin kuten Finrailin Trakediaan liikenteenohjauksen käyttöön.

Uuden sovelluksen avulla on onnistuttu tuomaan yhteen hyvin hajallaan olleita ja hallinnoituja tietoja Väylän hallintaan. Tiedot ovat myös aiempaa käytettävämmässä muodossa. Niitä pystytään havainnollistamaan kartalla, mikä helpottaa tietojen hyödyntämistä ja ylläpitoa. 

Toimenpiteet kirjataan reaaliajassa

Ratakohteiden kunnossapidon toimenpiteiden raportointi ja seuranta tehostuu. RAIKU-sovellukseen on kirjataan kaikkien ratakohteiden huomiot ja viat sekä tehdyt tarkastukset ja toimenpiteet. Kunnossapidon kirjauksia voi tehdä jo tällä hetkellä useille ominaisuuslajeille. Kirjaukset hoituvat tarvittaessa myös mobiilisovelluksella.

Sovellus on käytössä kaikilla radan kunnossapidon alueilla. Nyt on viimein saatu yhtenäinen ratojen kuntotiedon hallintajärjestelmä Väylän, valvontaorganisaation ja urakoitsijoiden sekä sidosryhmien käyttöön. 

RYHTI auttaa ratakohteiden ylläpidon keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnittelussa ja toimeenpanossa. Sillä kerätään keskitetysti ratakohteiden toimenpide-ehdotuksia ja huomioidaan ne ylläpidon ohjelmoinnissa.

JAA

LUETUIMMAT