NCC on digitalisoinut asfaltin tuotantoprosessin
Teknologia 30.06. 08:04

NCC on digitalisoinut asfaltin tuotantoprosessin

Asfalttikoneista saatavan datan avulla parannetaan päällysteen laatua ja vähennetään päästöjä.

30.06.2020
Teksti Esko Lukkari

NCC on digitalisoinut koko asfalttitoimintansa tuotantoprosessin sekä kehittänyt asfalttityöstä saatavan tiedon digitaalista tuottamista. Asfalttikoneiden anturien tiedolla voidaan vaikuttaa päällysteen laatuun ja kestävyyteen.

Asfalttityön digitalisaatio lisää kustannustehokkuutta laatua ja mahdollistaa päästövähennykset tiehankkeissa. 

NCC tiedotti kehityshankkeistaan 25.6. 

Digitaalisuus avaa päällystealalla merkittäviä kehitysmahdollisuuksia. Asfalttikoneiden antureista mitattavien vanhan asfaltin jyrsintäsyvyyksien ja tien kaltevuuden, asfalttimassan lämpötilan, määrän ja kuljetusaikojen datasta voidaan selvittää, paljonko on käytetty asfalttimassaa. Se kertoo myös onko määrä oikea, korreloiko lämpötila laadun kanssa tai mitkä asiat ovat voineet vaikuttaa laatuun tai päällysteen kestävyyteen.

”Nyt on hyvä tilaisuus tutkia asfaltin kierrätyksen vaikutuksia ja eri asfalttituotteiden kestävyyttä sekä matalalämmöllä tuotettua asfalttia riippumattomasti. Asfalttihan ei ole joka paikassa samanlaista, vaan se on tekninen tuote, jota voi tehdä ja tuottaa monella eri tavalla, reseptillä ja hinnalla eri tarkoituksiin”, NCC:n kehitysjohtaja Jussi Tuominen sanoo tiedotteessa.

Digitalisoinnissa paljon kehitettävää

Datan analysoinnilla lisätään alan läpinäkyvyyttä, todennetaan laatua sekä voidaan ohjata alan päästövähennyksien tekemistä ja kestävää kehitystä. Alan digitalisointi on vielä nykyisellään käytännössä reaaliaikaista raportointia tilaajalle määristä ja tehdystä työstä digitaalisin menetelmin. 

”Asiakkaalle tuotetaan kuitti työsuoritteesta suoraan järjestelmistä ja työvuoron päätteeksi. Alalla on pitkään toimittu itseraportoinnin ja pistokokeiden varassa, joten tällainenkin muutos on itse asiassa aika suuri, eikä sitä osata edes vielä täysin hyödyntää”, sanoo Tuominen.

Päällysteiden kehittyminen nojaa paljon valtion vaatimuksiin, sillä se on ylivoimaisesti suurin teiden omistaja ja asfalttiyritysten asiakas, joka myös määrittelee hankinnoissaan tilattavan tuotteen. Valtion tiehankkeista vastaavan Väylän ja ELY-keskusten kanssa NCC ja muut alan yritykset ovatkin pilotoineet monia kehityshankkeita. Nykyiset digitaaliset järjestelmät mahdollistavat ison datamäärän tuottamisen.

Data lisää kustannustehokkuutta 

Asfalttikoneista anturit mittaavat ja raportoivat automaattisesti dataa tietyn väliajoin. Tilaajalle on tärkeää, että urakoitsijat toimittavat työn aikaisen raakadatan sovitussa muodossa. Dataa voidaan käyttää eri tavalla tai koota vaikka valtakunnallisia, urakoitsijasta riippumattomia tilastoja. Tietoa voidaan hyödyntää jälkikäteen asfaltin koko elinkaaren ajan. Myös ylläpidon suunnittelussa on avuksi, kun tilaajilla on käytettävissään edellisen päällystystoimenpiteen raakadata analysointia varten. 

”Väylä ja kaupungit voisivat tulevaisuudessa säästää irrallisista mittauksista, kun data on heillä jo valmiina tai muuttaa vaatimuksia asfalttihankinnoissaan. Jos tie hajoaa viiden vuoden kuluttua tai sen ylläpitoa suunnitellaan, voitaisiin hakea selityksiä myös datasta ja oppia sieltä lisää. Tai kun tehdään kuntomittauksia ja tarkkaillaan urautumista, pystyttäisiin seuraamaan erilaisia raja-arvoja tai muita vaikuttavia asioita”, Tuominen kertoo. 

NCC digitalisoinut tuotantoprosessin 

NCC on siirtynyt koko asfalttitoiminnassaan digitaaliseen tuotantoprosessiin, joka on muuttanut yrityksen toimintatapaa. Vaikka asfaltin levittäminen on yhä fyysistä työtä, jossa tarvitaan myös lapiota, ja asfalttikoneitakin on säädelty tekniikan avulla jo iät ja ajat, ovat fyysisen työn valmisteluvaiheet muuttuneet.  

”Digitalisaatio kehittää työn tehokkuutta, laadunhallintaa ja mielekkyyttä Olemme itse siirtyneet digitaaliseen toiminnanohjausjärjestelmään, punnitukseen ja tiedonkeruujärjestelmään, jossa esimerkiksi mobiilisovelluksella voidaan seurata koneiden ja kuljetusten liikkeitä. Toimintamallit ovat yhtenäistyneet ja töiden suunnitteluun ja aikataulutukseen pidemmällä aikasyklillä vaaditaan nyt aiempaa enemmän panostusta. Kun digitaaliset prosessit tarkentavat oman työmme tapaa, meille selviää entistä paremmin, mihin aikaa oikeasti kuluu ja miksi, ja sitä kautta tehokkuuden ja kulurakenteen tarkastelu on tarkempaa. Laskenta ja raportointi ovat kehittyneet valtavasti”, Asfaltin toiminnanohjauksen johtaja Sami Horttanainen toteaa.

NCC Industry on asfalttimarkkinan toiseksi suurin toimija sekä Suomessa että pohjoismaisesti. Suomessa asfalttiyksikkö työllistää kauden aikana noin 250 NCC:läistä. NCC on alan edelläkävijä matalalämpöasfaltin ja elinkaarituotteiden kehittäjänä ja tuottajana.

JAA