Neljä korkeakoulua aloittaa lohkoketjukoulutuksen

Logistiikka on yksi keskeisistä lohkoketjuosaamista tulevaisuudessa hyödyntävistä toimialoista.

31.08.2020
Teksti Esko Lukkari

Vaasan, Oulun ja Lapin yliopiston sekä Kajaanin ammattikorkeakoulu aloittavat kolmivuotisen ”Tehoa lohkoketjuista –koulutushankkeen”. Koulutus on ajankohtainen, sillä lohkoketjuosaajia tarvitaan yhä enemmän. 

Lohkoketjuja pidetään jopa seuraavana suureksi teknologia-aaltona sitten PC:n, internetin ja mobiililaitteiden kehittymisen.

Vaasan yliopisto tiedotti asiasta 13.8.

”Tavoitteena on kartoittaa alan osaamistarpeet ja kehittää uudenlaista koulutusta sekä luoda lohkoketjuosaamisen kehittämisen ja hyödyntämisen toimintamalli”, sanoo tiedotteessa Vaasan yliopiston Levón-instituutin koulutuspäällikkö Pia-Liisa Äijö.

Lohkoketjun hyödyntäminen yhdistetään usein kryptovaluuttoihin, mutta se tarjoaa mahdollisuuksia monissa erilaisissa sovelluksissa ja liiketoimintaympäristöissä kuten laki-, rahoitus- ja energia-alalla, logistiikassa sekä myös esimerkiksi matkailussa, asuntokaupassa ja pelialalla. 

Lohkoketjulle ennakoidaan isoa roolia myös tulevaisuuden tietoliikenteessä, hallinnossa sekä hyvinvoinnissa ja terveydenhuollossa - tai vaikkapa verotuksen kaltaisissa laajoissa yhteiskuntaa koskevissa aiheissa.

Osaajapula vaivaa

Lohkoketjujen käyttö voi helpottaa toimintaa eri toimialalla ja vapauttaa organisaatioiden resursseja muihin tehtäviin. Lohkoketjujen kautta toisilleen vieraat toimijat voivat tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti listana tai lokina transaktioista. Ne jaetaan osallistujien kesken niin, että tiedot voi todentaa monesta lähteestä. Näin päästään eroon välikäsistä ja tietoa transaktioista voidaan ylläpitää ilman erillistä hallinnoivaa tahoa.

Lohkoketjujen käyttö myös lisää avoimuutta: kukin voi nähdä ketjun sisällön, transaktiot tallentuvat todistettavasti, turvallisesti ja tieto on jäljitettävissä. Koska lohkoketjun transaktioiden tietokanta on hajautettu useaan eri paikkaan, sitä on erittäin vaikea väärentää.

Vaikka lohkoketjun käytöllä on lukuisi hyötyjä, sen käyttö vielä varsin rajallista. Suurin syy siihen on puuttuva osaaminen.

Koulutus vähäistä Suomessa

”Osaajia on harvassa eikä lohkoketjuihin liittyvää koulutusta ole juurikaan tarjolla Suomessa”, Äijö sanoo.

Ulkomailla koulutusta järjestetään, mutta sen hinta, laatu, opintosuoritustasot ja pedagoginen näkökulma vaihtelevat paljon. Ongelmia koulutuksen saatavuudessa on erityisesti, kun kohteena on erityiseen käyttökohteeseen liittyvä asia.

Tehoa lohkoketjuista –koulutushankkeessa huomioidaan korkeakoulujen vaikutuspiirissä olevat tutkinto-opiskelijat, aikuisopiskelijat täydennyskoulutuksessa sekä toimialakohtaiset sidosryhmät. Hankkeessa pilotoidaan aluksi 30 opintopisteen lohkoketjukoulutus tutkinto-opiskelijoille. Lisäksi sisältöä tarjotaan täydennyskoulutuksena aikuisopiskelijoille sekä toimialakohtaisena yritysten edustajille.

”Mukana olevat neljä korkeakoulua muodostavat erinomaisen yhteistyöverkoston. Yhteistyön pohjana on toisiaan täydentävä konsortio, joka mahdollistaa eri alojen asiantuntemuksen hyödyntämisen”, sanoo Vaasan yliopiston Digital Economy -tutkimusalustan johtaja Heidi Kuusniemi.

JAA