Päämainos
Neste ja Solar Foods saavat ison tuen vetyhankkeilleen
Teknologia 04.01. 09:04

Neste ja Solar Foods saavat ison tuen vetyhankkeilleen

Yritysten vetyinvestoinnit ovat osa EU:n vetytaloutta nopeuttavaa IPCEI-projektia.

04.01.2023
Teksti Esko Lukkari

Business Finland rahoittaa Neste Oyj:n vetyhanketta 27,7 miljoonalla eurolla ja Solar Foods Oy:n hanketta 33.6 miljoonalla eurolla.

Kyseiset hankkeet ovat osa EU:n yhteistä IPCEI-projektia (Important Project of Common European Interest). Suomi osallistuu IPCEI-kokonaisuuteen kolmella hankkeella, joista on nyt rahoitettu kaksi. Päätös kolmannesta projektista tehdään alkuvuonna 2023.

Business Finland tiedotti asiasta 22.12.2022.

Kyse on puhtaan vedyn tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteista, joille EU:n komissio myönsi aiemmin tänä vuonna IPCEI-statuksen. IPCEI-hankkeita koskee erillinen, kevyempi valtiontukisäännöstö, jonka mukaan valtio voi tukea yrityksiä normaalia joustavammin.

Vetyhankkeita vauhditetaan

Vety-IPCEI-projektien tavoitteena on kehittää ja kiihdyttää puhtaan vedyn tuotantoa ja käyttöä Euroopassa. Suomi tavoittelee yhdessä EU:n kanssa edelläkävijyyttä vetytaloudessa.

Neste kehittää ja toteuttaa IPCEI-projektissaan ratkaisuja vihreän vedyn tuotantoon ja vedyn jatko hyödyntämiseen Nesteen jalostamoprosesseissa.

Solar Foods hyödyntää elektrolyysillä tuotettua vihreää vetyä ja talteen otettua hiilidioksidia innovatiivisessa elintarvikeproteiinin tuotantoprosessissa. IPCEI-projektissaan Solar Foods valmistelee ensimmäistä teollisen mittakaavan laitosta, jonka ensimmäinen vaihe on Vantaalle toteutettava demonstraatiolaitos.

Suomessa vetytalouden arvoketjuun liittyvät hankkeet ovat osa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitettavaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Hankkeet tukevat osaltaan hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Rahoituksen ansiosta suomalaiset yritykset pääsevät osaksi Eurooppaan muodostuvia laajoja strategisia arvoketjuja ja edelleen globaaleille markkinoille.

Rahoitettavien hankkeiden on noudatettava EU:n elpymis- ja palautumistukivälineessä määriteltyä ilmastokriteeriä. Hankkeiden on myös täytettävä ”ei merkittävää haittaa” -periaate (do no significant harm, DNSH), joka tarkoittaa, että investoinnit eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristötavoitteille.

AVAINSANAT

Neste

JAA