Neste pilotoi uusiutuvan vedyn tuotantoa Rotterdamissa
Teknologia 23.11. 10:24

Neste pilotoi uusiutuvan vedyn tuotantoa Rotterdamissa

MultiPLHY-hankkeessa on mukana monia kansainvälisiä Power-to-X-teknologian huippuyhtiöitä.

23.11.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Neste

Neste aikoo demota uusiutuvan vedyn tuotantoa Rotterdamin jalostamollaan. MultiPLHY-hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön maailman ensimmäinen usean megawatin kokoluokan (n. 2,4 MW) korkean lämpötilan elektrolysaattorijärjestelmä. 

Tuotettu uusiutuva vety aiotaan hyödyntää jalostamoprosessissa. Korkean lämpötilan elektrolysaattorin teknologian toimittaa Sunfire.

Neste tiedotti asiasta 23.11.

MultiPLHY-hanke käynnistyi vuoden 2020 alussa. Konseptisuunnittelu on saatu päätökseen ja toteutussuunnittelua viimeistellään.  Seuraavaksi Neste aloittaa rakennustyöt. 

Nesteen ja Sunfiren lisäksi MultiPLHY-konsortioon kuuluvat ranskalainen julkinen tutkimusorganisaatio CEA, suunnitteluyritys ja teknologiatoimittaja Paul Wurth sekä maailman johtaviin vähähiilisen energian ja palvelujen yrityksiin kuuluva ENGIE.

”Uusiutuva vety ja Power-to-X-ratkaisut ovat keskeisiä kehitysalueitamme. Uusiutuvan vedyn tuotannon demonstrointi Rotterdamin jalostamollamme MultiPLHY-hankkeessa on yksi hankkeista, joilla voimme edistää uusien vastuullisten teknologioiden kehittämistä”, sanoo tiedotteessa Nesteen innovaatiojohtaja Lars Peter Lindfors.

Tärkeä askel teknologiassa

Korkean lämpötilan elektrolysaattoriteknologian demonstrointi on tärkeä askel Power-to-X-teknologiassa. Elektrolyysilaitteistoja valmistava Sunfire toimittaa hankkeeseen usean megawatin kokoluokan elektrolysaattorin, joka perustuu innovatiiviseen SOEC-teknologiaan (solid oxide electrolysis cell, kiinteäoksidinen elektrolyysikenno) ja toimii 850 asteen lämpötilassa. Lämmön hyödyntämisen ansiosta korkean lämpötilan elektrolysaattori tarvitsee huomattavasti vähemmän sähköä yhden uusiutuvan vetykilon tuottamiseen.

”Odotamme kiinnostuneina SOEC-elektrolysaattorimme toteutusta ja käyttöönottoa. Yhdessä vahvan MultiPLHY-konsortion kanssa demonstroimme innovatiivista ratkaisua, joka edistää kestävää kehitystä jalostusteollisuudessa”, sanoo Sunfiren toimitusjohtaja Nils Aldag.

”Uusiutuva vety on teollisuusprosessien hiilestä irtautumisen kannalta olennainen vähäpäästöinen teknologia. MultiPLHY:n kaltaisten konkreettisten vetyhankkeiden edistäminen on avainasemassa, kun halutaan tunnistaa mahdollisia disruptiivisia innovaatioita ja tehdä SOEC-teknologiasta toiminnallisesti ja kaupallisesti toteuttamiskelpoinen ratkaisu suuressa mittakaavassa”, sanoo ENGIE Green Hydrogenin toimitusjohtaja Michèle Azalbert.

MultiPLHY-hanke on saanut rahoitusta polttokennoihin ja vetyyn liittyvästä Fuel Cells and Hydrogen 2 -yhteisyrityksestä rahoitussopimuksen 875123 nojalla. Yhteisyritys saa tukea EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -rahoitusohjelmasta sekä Hydrogen Europe -järjestöltä ja -tutkimuksesta.

AVAINSANAT

Neste

JAA

LUETUIMMAT