Päämainos
Nopean laajakaistan käyttöönotto reilusti jäljessä aikataulusta
Teknologia 11.06. 12:34

Nopean laajakaistan käyttöönotto reilusti jäljessä aikataulusta

Suomessa EU-tason tavoite toteutuu jo nyt.

11.06.2018
Teksti Heli Satuli kuvat ECA

Laajakaistayhteyksien kattavuus on parantunut kaikkialla EU-maissa, mutta vuodelle 2020 asetettuja tavoitteita ei saavuteta. Näin todetaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa selvityksessä.

Brysselissä julkistetun raportin mukaan EU on huomattavasti jäljessä tavoitteestaan, jonka mukaan kaikilla eurooppalaisilla kotitalouksilla pitäisi olla käytössään nopea laajakaistayhteys vuoteen 2020 mennessä.

Maaseutualueet ongelmallisia

EU-tason tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä nopea 30 megan laajakaistaliittymä on tarjolla joka kotiin Euroopassa ja 100 megan tai nopeampi laajakaista on käytössä vähintään joka toisessa kotitaloudessa. Lähes kaikki jäsenvaltiot ovat saavuttaneet peruslaajakaistayhteyttä koskevan kattavuustavoitteen, mutta tilanne ei tule olemaan sama 30 megan tai huippunopeita laajakaistayhteyksiä (yli 100 Mbit/s) koskevien vuoden 2020 tavoitteiden suhteen.

Maaseutualueet ovat yhä ongelmallisia useimmissa jäsenvaltioissa. 14 jäsenvaltiossa nopea laajakaistaverkko kattoi alle 50 prosenttia maaseutualueista. Lisäksi vuoden 2017 puoliväliin mennessä vain 15 prosenttia kotitalouksista oli liittynyt huippunopeaan laajakaistaverkkoon.

”Hyvät internetyhteyksien nopeudet ja käyttömahdollisuudet ovat välttämättömiä, jotta EU säilyttää kilpailukykynsä globaalissa taloudessa ja jotta kansalaisten ja valtioiden edut toteutuvat," totesi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Iliana Ivanova Brysselissä.

Viestintäviraston mukaan huippunopea 100 megan laajakaista on tarjolla Suomessa jo yli 52 prosenttiin kotitalouksista. Valokuitutekniikalla toteutettu nopea laajakaistatarjonta on noin 31 prosenttia. Suomessa paras nopean laajakaistan tarjonta on Pohjanmaan maakunnassa, jossa noin 73 prosenttiin kotitalouksista on saatavilla 100 megan laajakaistaliittymä. Seuraavaksi paras 100 megan laajakaistatarjonta on Uudellamaalla (65 %), Kainuussa (61 %) ja Keski-Pohjanmaalla (60 %).

250 miljardin investointitarve

EU:n tilintarkastustuomioistuimen tarkastajat tekivät tarkastuskäynnin viiteen jäsenvaltioon: Irlantiin, Saksaan, Unkariin, Puolaan ja Italiaan. Lisäksi konsultoitiin kansallisia sääntelyviranomaisia, liike-elämän ja televiestinnän järjestöjä, kuluttajajärjestöjä ja ammattijärjestöjä. Kaikki tarkastuskäynnin kohteena olleet jäsenvaltiot olivat laatineet strategiat, mutta osa niistä saatiin valmiiksi myöhässä, eivätkä tavoitteet vastanneet EU:n tasolla asetettuja tavoitteita. Myös yhteyksien tarjoajien välisessä kilpailussa oli ongelmia.

EU-komissio arvioi, että laajakaistayhteyksiä koskevan Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamista varten tarvitaan EU-maissa yhteensä 250 miljardin euron investoinnit.

Linkki selvitykseen ”Laajakaista EU:n jäsenvaltioissa"

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_FI.pdf

JAA