Päämainos
Osakan Expo 2025 rakentuu vauhdilla
Teknologia 17.04. 07:51

Osakan Expo 2025 rakentuu vauhdilla

Suomalaiselle osaamiselle on kysyntää Japanissa – Expon avajaiset vuoden kuluttua.

17.04.2024
Teksti Esko Lukkari

Expo 2025 Osakan valmistelut ovat hyvässä vauhdissa. Alue rakentuu Yumeshima-nimiselle tekosaarelle Osakaan. Mukaan on rekisteröitynyt 161 maata. Puoli vuotta kestävän WF:n avajaisia vietetään 13.4.2025.

Suomi osallistuu yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa maailmannäyttelyyn. 

”Japanin markkinat tarjoavat paljon potentiaalia myös suomalaisille yrityksille. Kieli- ja kulttuurierot sekä kova paikallinen kilpailu vaativat yritykseltä vientikokemusta ja panostuksia. Yhteistyön tekeminen japanilaisten kumppaneiden ja yritysten kanssa auttaa markkinoille pääsyssä”, sanoo Suvi Sundquist, Business Finlandin Koillis-Aasian aluejohtaja BF:n verkkosivujen uutisjutussa 10.4.

Suomella paljon osaamista tarjolla

Japani panostaa tällä hetkellä voimakkaasti sosiaalisten haasteiden ratkaisemiseen Society 5.0 -ohjelmallaan, jossa painopistealueina ovat esimerkiksi nopeat tietoverkot, datan tehokas hyödyntäminen, IoT ja tekoäly. Nämä yhdistettynä Japanin tunnettuun teolliseen osaamiseen auttavat ratkaisemaan haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi tuotannon tehostamiseen, infrastruktuuriin ja logistiikkaan.

”Suomen maakuva on Japanissa hyvä, mutta suomalaisia ratkaisuja ei tunneta riittävästi ja yrityksiltä vaaditaankin aktiivisia toimia erottuakseen kilpailluilla markkinoilla”, sanoo Suomen Japanin suurlähettiläs Tanja Jääskeläinen.

Japani on riippuvainen ulkomailta tuoduista fossiilisista polttoaineista, ja se etsiikin ratkaisuja energiansaannin turvaamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Vetytalouden kehittämiseen ja puhtaisiin teknologioihin panostetaan vahvasti, ja myös tuulivoimaan liittyviä hankkeita on vireillä.

Puhtaat teknologiat kiinnostavat

”Suomalaisilla puhtailla teknologioilla, kuten Power-to-X –ratkaisuilla, on vientimahdollisuuksia Japanin tavoitellessa päästövähennyksiä. Vihreiden datakeskusten rakentaminen, hukkalämmön hyödyntäminen, sekä kestävä ja älykäs rakentaminen kiinnostavat esimerkiksi Suomea ilmastoltaan muistuttavalla Hokkaidolla”, listaa Jääskeläinen.

Keväällä 2022 voimaan astunut laki velvoittaa suuria japanilaisia yrityksiä vähentämään kertakäyttömuovin määrää, joka on maailman korkeimpia. Suomi tunnetaan Japanissa kierto- ja biotalouden saralla, ja Suomen edistynyt osaaminen biomateriaaleissa voisikin auttaa Japania ratkaisemaan muovijäteongelmaa. Mahdollisuuksia on lisäksi kierrätyksen ja jätteiden käsittelyn teknologioiden alalla.

"Kestävyys ja digitaalisuus ovat valttikorttejamme, ja juuri nämä teemat kiinnostavat Japanissa nyt kovasti”, sanoo Jääskeläinen.

6G ja biomuovi

”Korea ja Japani kuluttavat maailmassa eniten muovia henkeä kohti. Japanissa työstämme muovin kemiallisen kierrätyksen arvoketjua. Uuden sukupolven muovinkierrätysteknologioilla voidaan huomattavasti vähentää fossiilisen raaka-aineen käyttöä”, kertoo Sundquist.

Myös Suomen 5G/6G-osaaminen on Japanissa tunnettua. Yhteistyömahdollisuuksia on myös murrosteknologioissa, kuten supertietokoneissa sekä kvanttiteknologioissa.

Pohjoismaat rakentavat yhteisen paviljongin maailmannäyttelyyn. Yhteispohjoismainen osallistuminen tuo Suomelle ja mukana oleville yrityksille mukanaan lisähyötyjä, kuten laajempaa näkyvyyttä ja uusia verkostoja. Suomi tuo esille myös omia yrityksiä ja erityispiirteitä.

”Osakan maailmannäyttelyyn odotetaan 28 miljoonaa kävijää, tällaista näkyvyyttä ei ole normaalisti tarjolla”, sanoo Sundquist.

JAA