Oululainen yritys kehittää uutta lastausrobottia umpikoriajoneuvoihin
Teknologia 02.06. 09:20

Oululainen yritys kehittää uutta lastausrobottia umpikoriajoneuvoihin

Lifthanger Finlandin lastausrobotti parantaa yhtiön mukaan kuljetuskaluston käyttöastetta merkittävästi.

02.06.2021
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Lifthanger Finland

Umpikori- ja pressukapelli-ajoneuvoihin suunnitellun Lifthanger-nostimen avulla nykyisen kuljetuskaluston käyttöastetta ja logistiikkayrityksen liikevaihtoa voidaan parantaa jopa 25 prosenttia, yhtiö esittää tiedotteessaan 30.5. Uusi nostin parantaa yhtiön mukaan myös työturvallisuutta.

Laitteen keksijän ja Lifthanger Finlandin toimitusjohtajan Pertti Havaksen mukaan idea nostimesta syntyi omassa työssä koetusta vaaratilanteesta sekä muista säännöllisiin kuljetusrutiineihin liittyvistä toiminnallista havainnoista, joilla kuljetuskapasiteettia ja jakelutoimintaa voitaisiin tehostaa vielä viimeisellä mailillakin.

Tällä hetkellä yritys etsii pilottiasiakkaita nostintuotteelleen. Pilotoinnin avulla yritys kerää käyttödataa ja -kokemusta nostimen eduista ja vahvuuksista sen aidossa toimintaympäristöstä sekä laitteen jatkokehitystä että yhtiön pitkän aikavälin tavoitteita tukemaan.

Alalla tilaa myös muille innovaatioille

Lifthanger Finlandin käsityksen mukaan alalla on niin ympäristötavoitteiden kuin toiminnan tehostamisen näkökulmasta tilaa täysin uusille innovaatioille myös logistiikkaketjun jakeluosuuteenkin, materiaali- ja laiteteknisen osaamisen kehittymisen lisäksi. Toimitusjohtaja Havaksen mielestä ekologisuus ja kuljetustuotannon tehokkuus kulkevat käsi kädessä.

Lifthanger Finlandin pitkän aikavälin tavoitteena on vastata myös autonomisen ajamisen alalle tuomiin muutoksiin, joita ovat mm. kuljettajan ja tavarankäsittelijän puuttuminen tulevaisuuden ajoneuvoista, sekä suuremman rahdin kuljetukset, joita drone tai muu pienempi jakelukalusto ei kykene hoitamaan.

JAA