Paperikaavasta siirrytään pian digikaavaan

Viisi kuntaa mukana kuntapilotin hankkeessa.

14.08.2018
Teksti Esko Lukkari

Viisi kuntaa Tampere, Lahti, Kuopio, Kempele ja Inkoo kehittävät yhdessä ohjelmistotoimittajien kanssa tietomallipohjaista kaavaa ja digitaalisen kaavoituksen suunnittelukäytäntöjä ympäristöministeriön käynnistämässä Kuntapilotti-hankkeessa.

Vuoden kestävässä kokeilussa työstetään myös uudenlaista kaavan pohjakarttakonseptia. Ympäristöministeriö tiedotti hankkeesta 8.8.

Kaavatiedosta halutaan tehdä koneluettavaa, mikä sujuvoittaa alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen prosesseja. Hanke tukee maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. Kuntapilotin toteuttaa Sitowisen, Trimblen, Symetrin ja AE Partnersin muodostama yrityskonsortio.

Nykyisin kaavat esitetään karttoina, ja usein puhutaan vielä kaavan ”piirtämisestä”. Viime vuosina useissa kunnissa ja suunnittelutoimistoissa on siirrytty graafisen kartan sijasta digitaalisen kaavatiedon tuottamiseen. Kaavatietojen siirtoon koneluettavassa muodossa ei ole olemassa valtakunnallista käytäntöä. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa tähdätään tietomallipohjaiseen suunnittelujärjestämään.

Kaavatietojen muuttaminen koneluettaviksi tehostaisi kuntien, konsulttien, rakentajien ja kiinteistönomistajien arkea. Se myös vähentäisi virheitä ja synnyttäisi merkittäviä säästöjä, kun manuaalinen tiedonkäsittely jäisi pois.

Kokeiluun valitut Tampere, Lahti, Kuopio, Kempele ja Inkoo edustavat monipuolisesti suomalaista kuntakenttää. Kunnat testaavat uusia teknisiä ratkaisuja käytännön kaavaprojekteissa.

Myös muut kunnat tai tahot voivat osallistua kokeiluun tukijoukkoina ja oppia yhdessä uusista toimintatavoista. Vuoden aikana hankkeen tiimoilta järjestetään useita seminaareja ja kuulemisia.

Kuntapilotti-projekti on osa ympäristöministeriön Maankäyttöpäätökset-hanketta, joka edistää digitalisaatiota alueidenkäytön suunnittelussa.

JAA